Aparells i instruments

Aquesta col·lecció d’aparells i instruments químics és un recull d’informació i imatges d’aparells químics diversos feta pel Sr. Enric Gal i el Sr. Llorenç Codern amb motiu de la inauguració del Museu IQS. Part d’aquesta documentació, dipositada a Biblioteca, l’hem digitalitzat per posar-la a l’abast de tothom.
 

Col·lecció especial
Exposició Museu IQS
  
Col·lecció especial
Aparells i instruments:
Balances
 
Col·lecció especial
Aparells i instruments:
Colorimetria i fotoespectrometria

 
 

Col·lecció especial
Aparells i instruments:
Microscopis
 

Col·lecció especial
Aparells i instruments:
pH