Cartes al Pare Gil

Us presentem correspondència de diversa tipologia que va rebre el Pare Gil, director d'IQS durant 23 anys, que reflexa l'activitat del nostre centre entre els anys 1934 i 1957.
 

Anàlisis i orientacions tècniques
   
Comunicacions amb altres centres
  
Cartes curioses
   
Favors o peticions
 
  

Homenatge al Pare Vitoria
   
Informe sobre patent (Dr. Esteve)
  
Peticions de químics d'IQS
   
Temes acadèmics