Circuit de revistes i diaris

USUARIS I OBJECTIU

La Biblioteca manté un servei de circuit intern de revistes i diaris destinat a professors/es, doctorands/des i personal autoritzat que ho sol·liciti, perquè puguin disposar de revistes i/o diaris durant un curt període de temps de forma exclusiva.
 
FUNCIONAMENT
  • Després de l'anunci de les noves adquisicions de revistes o diaris per correu electrònic, els usuaris interessats en rebre-les hauran de comunicar a Biblioteca que desitgen participar en el circuit d'aquestes.
  • Cada número s’envia a l’usuari per ordre d’arribada de petició de formar part del circuit. En un paper adjunt a la revista / diari s’indica la data de tramitació i la data màxima de devolució.
  • L’usuari pot disposar de cada número de revista / diari durant una setmana.
  • El punt de recollida dels exemplars és a la Recepció del centre. La seva devolució, un cop finalitzat el període de circuit, pot ser a Biblioteca o a Recepció.

ATENCIÓ
En cas que el retard en la devolució dels documents sigui superior a dues setmanes, l’usuari quedarà automàticament exclòs del servei fins que no hagi retornat tots els exemplars pendents i passarà a ser el darrer usuari del circuit.