Classic papers de Google Scholar

03/07/2017 - Recursos electrònics

Google Scholar ha recopilat a Classic Papers els articles més citats des de 2006. Està dividit en 8 disciplines, que alhora es divideixen en subcategories.
Aquesta plataforma presenta els 10 articles més citats de cada subcategoria des de 2006, indicant el número total de citacions.