Accés i normativa

Accés a la Biblioteca:
  • Comunitat universitària IQS i de la Universitat Ramon LLull
  • Associats d'AIQS i d'IQS Business Alumni
  • Alumnat i professorat d’altres universitats del CSUC (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, URL, UVIC-UCC i Biblioteca de Catalunya). Llegir acord accés a les biblioteques
Accés a la Sala d’Estudi:
  • Comunitat universitària IQS i de la Universitat Ramon LLull
  • Associats d'AIQS i d'IQS Business Alumni
  • De dilluns a divendres és de lliure accés. Els dissabtes és necessària la identificació, només estudiants URL
Acreditació