Formació d'usuaris

La Biblioteca realitza sessions de formació d'usuaris per als alumnes de 1r de totes les titulacions, dins del seu horari acadèmic. En aquesta sessió, d'aproximadament 40 minuts, s'expliquen les instal·lacions de la Biblioteca i el funcionament dels serveis bàsics. A més, es presenten exemples pràctics de cerca en els catàlegs, com trobar la bibliografia bàsica i accés a l'espai personal El meu compte. La sessió finalitza amb una visita a la Biblioteca.
 
Bibliografia Bàsica  
 
També es poden programar sessions personalitzades o especialitzades en un determinat recurs/servei de la Biblioteca, tant individuals com de grup, contactant amb Biblioteca. Algunes de les formacions programades han estat: gestor de referències Mendeley, base de dades Sabi o base de dades Scifinder
 
Per últim, es poden programar sessions de formació  personalitzades en relació als Projectes Finals de Carrera / Màster. Són sessions amb una o dues persones per donar a conéixer les principals eines per aprendre a cercar informació. Posa't en contacte amb Biblioteca i sol·licita una sessió.
 
Projectes Finals de Carrera / Màster