Formació d'usuaris

La Biblioteca realitza sesions de formació d'usuario per a alumnes de 1r de totes les titulacions, dins del seu horari acadèmic.

En aquesta sessió, d'aproximadament 40 minuts, s'expliquen les instal·lacions de la Biblioteca i el funcionament dels serveis bàsics.
A més, es presenten exemples pràctics de cerca en els catàlegs, com trobar la bibliografia bàsica i accés a l'espai personal El meu compte.
La sessió finalitza amb una visita a la Biblioteca.

Properament podreu sol·licitar una sessió de formació relacionada amb els Projectes Finals de Carrera:
 
SESSIONS PFC  


També es poden programar sessions personalitzades o especialitzades en un determinat recurs/servei de la Biblioteca, tant individuals com de grup, contactant amb Biblioteca. Algunes de les formacions programades han estat: gestor de referències Mendeley, base de dades Sabi o base de dades Scifinder.