Gestió de referències: Mendeley

Què és Mendeley?

Mendeley és un gestor de referències bibliogràfiques que incorpora funcionalitats avançades de xarxes socials. Permet compartir les referències amb contactes i navegar pels continguts pujats per altres usuaris.

Està integrat en les bases de dades i els catàlegs de la Biblioteca, i permet:
  • Importar documents a la biblioteca personal i organitzar-los afegint etiquetes i creant-hi carpetes
  • Compartir la investigació: crear grups públics i privats, compartir documents, treball  col·laboratiu o seguir grups d'investigació afins
  • Introduïr citacions en documents de text i generar bibliografies de forma automàtica
  • Crear un perfil personal d' investigador amb el currículum, publicacions, fil·liació, etc.

Mendeley Premium

La versió Premium ofereix a la nostra comunitat acadèmica més prestacions que la versió clàssica gratuïta:
  • Emmagatzematge per a grups de recerca de fins a 20GB
  • Grups privats fins a 25 persones
  • Número il·limitat de grups privats

Per a més informació i manuals d'ús, consulta aquí.