Més de 100 Llibres GRATIS sobre metodologia de la Investigació

04/03/2019 - Recursos electrònics

La metodologia emprada és fonamental en qualsevol procés de recerca, l'aplicació de les pautes metodològiques té una repercussió directa en allò relatiu al rigor i als resultats en qualsevol procés d'investigació. Per això, al blog Universo abierto han recollit una sèrie de llibres, la majoria disponibles gratuïtament sota llicències d'accés obert que poden ésser d'utilitat per a investigadors, doctorands, etc.

Font: Universo abierto: Blog de la Biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca