Préstec Llull (Préstec unificat URL)

La Universitat Ramon Llull compta actualment amb 15 biblioteques especialitzades, la majoria d'elles distribuïdes a l'àrea nord de Barcelona. El conjunt de Biblioteques de la URL, que compten amb més de 1.400 punts de lectura, són dipositàries d’un fons bibliogràfic que supera els 1.260.000 volums de monografies i les 12.600 publicacions periòdiques en paper. A més, les diferents biblioteques subscriuen un elevat nombre de recursos electrònics adequats a les diferents necessitats acadèmiques, docents i de recerca de cada centre.

PRÉSTEC LLULL
  • El servei de préstec permet a estudiants, professorat i investigadors (PDI) i al personal d'administració i serveis (PAS) de la URL endur-se en préstec documents de qualsevol biblioteca durant un període limitat de temps (tant els usuaris com el fons bibliogràfic de la Biblioteca d'ESDI no formen part d'aquest servei).
  • Els documents que formen part de la bibliografia bàsica tenen el préstec restringit als usuaris del propi centre, però es poden consultar a la sala de lectura de la biblioteca on es troben. Aquests documents estan diferenciats al catàleg URL amb el tipus de préstec "Només xxx" (per exemple, els documents "Només IQS" són de préstec exclusiu pels usuaris d'IQS).
  • Els documents que apareixen al catàleg com a "Exclosos de préstec" es poden consultar només a la sala de lectura de la biblioteca on es troben.
  • Per sol·licitar en préstec un llibre d'una biblioteca diferent a la del vostre centre, podeu fer-ho desplaçant-vos directament a la Biblioteca on es troba (consulteu condicions d'Accés Biblioteques URL) o bé demanant que us el portin a la vostra Biblioteca mitjançant el servei intern de missatgeria (el termini de lliurament oscil·la entre 3 i 8 dies).
  • El nombre de documents en préstec permès per a cada usuari/ària, les condicions de reserves, renovacions i sancions són comunes a totes les Biblioteques URL. Pots consultar-ho a Préstec.