Repositori RECERCAT

RECERCAT

Què és RECERCAT?

RECERCAT és el repositori institucional de la Universitat Ramon Llull, on es diposita i es proporciona l'accés a la producció científica d'IQS

RECERCAT, el Dipòsit de la Recerca de Catalunya, és un repositori cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres de recerca de Catalunya, com articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc. Aquest projecte està impulsat per les universitats de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya, gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), patrocinat per la Generalitat de Catalunya i compta amb la participació d'altres institucions catalanes.

La principal finalitat de RECERCAT és fer més visible la recerca que es porta a terme a Catalunya i alhora contribuir al moviment mundial de dipositar la producció acadèmica i de recerca a la xarxa de forma gratuïta, duta a terme per les institucions que financien la recerca, per tal de crear alternatives al paradigma de pagar per tenir accés a la informació que s'ha elaborat a la pròpia institució.

Els objectius de RECERCAT són:

  • Augmentar la visibilitat dels documents, dels autors i de les institucions que els amparen i, en general, de la recerca produïda a Catalunya.
  • Facilitar l'edició a través de l'entrada autoalimentada dels documents.
  • Afegir valor als documents a través de citacions normalitzades, estadístiques de consulta, direccions permanents i mecanismes de preservació.

Aquesta aplicació permet realitzar cerques per autoria, títol, universitat o centre de recerca, etc. Així mateix, ofereix la posibilitat de subscriure's al servei d'alerta d'una col·lecció de tal forma que cada vegada que s'introdueix un nou document l'usuari subscrit rep un avís per correu electrònic.

Tots els documents inclosos al RECERCAT són de lliure accés i estan subjectes a la llicència Creative Commons de "Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada". Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre i quan se citi l'autor original i a la institució que l'ampara, i no es faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per incloure al RECERCAT un article publicat s'ha de consultar la política de copyright de l'editor i/o revista a través de l'eina SHERPA/ROMEO.

IQS al RECERCAT

Des de 2018, IQS participa en aquest repositori cooperatiu dipositant articles científics del personal docent i investigador d'IQS. 

Biblioteca IQS introdueix al RECERCAT els documents, en la versió que es pugui dipositar (versió publicada, post-print o pre-print), utitlitzant metadades estándards que permetin recollir automàticament les dades i oferir-los a consulta per mitjà del RECERCAT. Aquest procediment garanteix l'accesibilitat a llarg termini dels documents de la Universitat. La recerca interdisciplinar entre tots els documents de la recerca de Catalunya només es podrà fer des del RECERCAT.

 Si vols obtenir més informació sobre RECERCAT, contacta amb Biblioteca.