Ikaros induces the formation of multipolar neurons during cortical development

Autor/a

Bech Struck, Xavier

Abstract

Ikaros pertany a una família de factors de transcripció de dits de zinc que modulen el procés de diferenciació del sistema hematopoètic durant el desenvolupament. També s'expressa al sistema nerviós, on té un paper en l'especificació d'identitat de les neurones en migració a l'escorça, així com en la diferenciació d'una població de neurones estriatals que expressen el receptor de dopamina-2 (D2R). Tanmateix, aquestes funcions dirigeixen el comportament neuronal i el mecanisme molecular implicat encara no està clar. Aquí utilitzem l'electroporació in utero i assajos basats en cèl·lules per revelar el paper d'Ikaros en les neurones en migració. Mostrem que Ikaros afecta la migració, però no la diferenciació, de les neurones corticals. Els experiments de guany de funció d'Ikaros mostren alteracions en la morfologia cel·lular i la inducció de la morfologia multipolar a les neurones corticals, que al seu torn, redueix la velocitat de migració. Finalment, mostrem que el gen més regulat després de la sobreexpressió d'Ikaros, Midkine, podria modular la migració neuronal induint la repulsió a les neurones corticals en migració. En conjunt, aquests resultats suggereixen que Ikaros controla la migració radial modulant la morfologia multipolar.

 

Director/a

Carnicer Heras, Marc
Canals, Josep M.

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-09-06