Grado en Farmacia (GF)

Grado en Farmacia (GF)

Trabajos de final de grado del Grado en Farmacia (School of Engineering).

Seleccionar cada título para ampliar información.

Development of Machine Learning algorithms for Breast Cancer prediction

Autor/a:
Tortós-Sala Granés, Carla

Director/a:
Fernández Esmerats, Joan

Estudios:
IQS SE - Grado en Farmacia

Fecha:
2020-07-07

Dilemas éticos del uso compasivo

Autor/a:
Montornés Parra, Irene

Director/a:
Quintana Rubio, Oriol

Estudios:
IQS SE - Grado en Farmacia

Fecha:
2021-09-06

Disseny d’un protocol d’assaig clínic de primera administració en humans (FiH)

Autor/a:
Domingo Borraz, Laia

Director/a:
Ballester Verneda, Mª Rosa

Estudios:
IQS SE - Grado en Farmacia

Fecha:
2021-09-07

Disseny d’un tractament nanomèdic pel Síndrome d’Antifosfolípid basat en l’alliberament controlat de material genètic

Autor/a:
Mengod Vicente, Irene

Director/a:
Fornaguera i Puigvert, Cristina
Borrós i Gomez, Salvador

Estudios:
IQS SE - Grado en Farmacia

Fecha:
2021-07-14

Effectiveness of methylene blue antimicrobial photodynamic therapy using KI as enhancer to control Staphylococcus aureus growth

Autor/a:
Serrano Guardiola, Anna

Director/a:
Gulías Borau, Òscar
Agut Bonsfills, Montserrat

Estudios:
IQS SE - Grado en Farmacia

Fecha:
2020-07-14

El packaging i la comunicació dels medicaments

Autor/a:
Oliva Galian, Marc

Director/a:
Torrecilla Gumbau, Mònica 

Estudios:
IQS SE - Grado en Farmacia

Fecha:
2020-06-14

Eliminación de bacterias resistentes a antibióticos en superfície mediante luz UV-LED

Autor/a:
Jaumot Blanc, Raquel

Director/a:
Auset Vallejo, Maria

Estudios:
IQS SE - Grado en Farmacia

Fecha:
2021-09-07

Enzims terapèutics: tipus, aplicacions i sistemes de producció

Autor/a:
Fontrodona Duran, Claudia

Director/a:
Lecina Veciana, Martí

Estudios:
IQS SE - Grado en Farmacia

Fecha:
2021-07-12

Estudi de microorganismes indicadors de contaminació fecal resistents a antibiòtics en aigües residuals

Autor/a:
Sànchez Carbonell, Mireia

Director/a:
Auset Vallejo, Maria

Estudios:
IQS SE - Grado en Farmacia

Fecha:
2020-07-14

Estudio de la viabilidad de la separación de enantiómeros de catinonas mediante cristalización de sales diastereoméricas

Autor/a:
Alís Colominas, Anna

Director/a:
Berzosa Rodríguez, Xavier

Estudios:
IQS SE - Grado en Farmacia

Fecha:
2021-07-14