Glycolipids production using metabolic engineering strategies

Autor/a

Zarza Bardet, Miguel

Abstract

L'a-galactosilceramida és un glicolípid obtingut sintèticament que es pot utilitzar en camps relacionats amb la medicina per la seva forta activitat immunoestimulant i antitumoral. A partir d'això, la idea general del projecte és avaluar l'organisme pichia pastoris com una possible alternativa a Saccharomyces cerevisiae com a plataforma biològica sobre la qual dur a terme diferents estratègies d'enginyeria metabòlica per tal d'augmentar la producció d'α-galactosilceramida. Aquest projecte és un treball purament bibliogràfic en el qual es pretén comparar les rutes metabòliques per a la síntesi d'esfingolípids corresponents a cadascun dels dos organismes i determinar què suposaran dur a terme per augmentar la producció d'α-galactosilceramida, intentant per preveure quins problemes podria comportar la modificació de determinades vies en la viabilitat d'ambdós organismes. D'altra banda, el projecte també presenta les possibles aplicacions tant en els usos industrials com biomèdics de la ceramida i els seus derivats.

 

Director/a

Faijes Simona, Magda

Estudios

IQS SE - Undergraduate Program in Biotechnology

Fecha

2021-09-07