Glycolipids production using metabolic engineering strategies

Autor/a

Zarza Bardet, Miguel

Abstract

L'α-galactosilceramida consisteix en un glicolípid obtingut de forma sintètica el qual pot ser emprat en camps relacionats amb la medicina a causa de la seva forta activitat immunoestimulant i antitumoral. En base a això, la idea general del projecte és avaluar l'organisme P. pastoris com a possible alternativa a Saccharomyces cerevisiae com a plataforma biològica sobre la qual realitzar diferents estratègies d'enginyeria metabòlica per tal d'augmentar la producció d'α-galactosilceramida.
Aquest projecte es tracta d'un treball purament bibliogràfic en el qual es pretén comparar les rutes metabòliques per a la síntesi d'esfingolípids corresponents a cadascun dels dos organismes i determinar quines modificacions s'haurien de dur a terme per incrementar la producció d'a-galactosilceramida intentant preveure que problemes podria comportar la modificació de certes rutes en la viabilitat dels dos organismes. D'altra banda, el projecte també presenta les possibles aplicacions tant a nivell industrial com en biomedicina de la ceramida i els seus derivats.

 

Director/a

Faijes Simona, Magda

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-09-07