Grado en Química (GQ)

Grado en Química (GQ)

Trabajos de final de grado del Grado en Química (School of Engineering).

Seleccionar cada título para ampliar información.

Diseño de una estrategia sintética combinatoria para derivados de la Tafenoquina, en la búsqueda de nuevos compuestos precandidatos con actividad frente a Plasmodium vivax

Autor/a:
Aranda Roca, Patricia

Director/a:
Teixidó Closa, Jordi
Estrada Tejedor, Roger

Estudios:
IQS SE - Grado en Química

Fecha:
2021-02-21

Disseny de noves formulacions elastomèriques per a la millora de les propietats mecàniques dels guants quirúrgics

Autor/a:
Borrós Cullell, Ramon

Director/a:
Agulló Chaler, Núria
Francesc Julian, Joan

Estudios:
IQS SE - Grado en Química

Fecha:
2021-06-20

Enzymatic synthesis of human milk oligosaccharides: towards an enzymatic cascade for lacto-N-tetraose production with engineered glycosynthases

Autor/a:
Gayet Mas, Helena

Director/a:
Planas Sauter, Antoni
Fauré, Régis

Estudios:
IQS SE - Grado en Química

Fecha:
2021-06-20

Enzyme-powered nanoparticles for gastrointestinal drug delivery

Autor/a:
Blasi i Moreno, Ferran

Director/a:
Sánchez, Samuel
Fornaguera i Puigvert, Cristina

Estudios:
IQS SE - Grado en Química

Fecha:
2021-09-07

Estratègia de síntesi d’un hidrogel pel tractament del despreniment de retina regmatogen

Autor/a:
Querol Pérez, Gisela Carlota

Director/a:
Borrós Gómez, Salvador 
Fornaguera Puigvert, Cristina

Estudios:
IQS SE - Grado en Química

Fecha:
2020-07-22

Estudi de l'anàlisi de PCBs en pigments

Autor/a:
Guinovart Castán, Laura  

Director/a:
Díaz Ferrero, Jordi  

Estudios:
IQS SE - Grado en Química

Fecha:
2020-02-14

Estudi de la presència i determinació dels PFCs en biota aquàtica

Autor/a:
Pineda Puig, Laura

Director/a:
Díaz Ferrero, Jordi
Gómez Canela, Cristian

Estudios:
IQS SE - Grado en Química

Fecha:
2020-06-15

Estudi de l’al·losterisme en el receptor CXCR4

Autor/a:
Parra Tejedor, Carles

Director/a:
Gibert Bosch, Albert
Estrada Tejedor, Roger

Estudios:
IQS SE - Grado en Química

Fecha:
2020-06-15

Estudi sobre el recobriment de nanopartícules de plata amb biocorones com a teràpia alternativa als antibiòtics

Autor/a:
Rivero Farré, Albert

Director/a:
Texidó Bartés, Robert

Estudios:
IQS SE - Grado en Química

Fecha:
2020-09-08

Estudi sobre la determinació i presència d’UP-PCBs en pigments

Autor/a:
Losada Baranera, Mar

Director/a:
Díaz Ferrero, Jordi

Estudios:
IQS SE - Grado en Química

Fecha:
2020-06-16