Any Internacional de la Sanitat Vegetal 2020

Biblioteca ha realitzat una exposició amb motiu de l'Any Internacional de la Sanitat Vegetal 2020 declarat per l'ONU.

Us animem a consultar algunes dades sobre la Sanitat Vegetal  i sobre la importància de preservar el medi vegetal per tal de pal·liar la fam i la pobresa mundial així com per ralentir les plagues que malbaraten les collites i posen en perill la salubritat dels productes alimentaris.

Tags: Curiosities

International year of Plant Health 2020

Library has made an exhibition on the occasion of the International Year of Plant Health 2020 declared by the UN . We encourage you to consult some data on Plant Health and the importance of preserving the plant environment to alleviate world hunger and poverty as well as to curb pests that destroy crops and endanger the healthiness of food products.

Tags: Curiosities