Estudi teòric-experimental del comportament interfacial de mescles aquoses d’èster metílic a pressió atmosfèrica

Authors

Del Pozo, I.; Cartes, M.; Llovell, F.; Mejía, A.

Abstract

En aquest treball, s’ha completat un estudi teòric-experimental de la densitat i tensió interfacial (IFT) de mescles aquoses d’èster metílic de longitud de cadena variable en equilibri líquid – líquid (LLE) a pressió atmosfèrica, avaluant l’efecte de la temperatura i la longitud de la cadena de l’èster en aquestes propietats. La densitat s’ha mesurat amb un densímetre de tub vibrant, mentre que per la tensió interfacial s’ha utilitzat un tensiòmetre spinning drop. Addicionalment, els equilibris LLE s’han descrit amb el model de coeficients d’activitat Non-Random Two Liquid (NRTL), i la tensió interfacial s’ha correlacionat utilitzant una versió simplificada de la teoria del gradient de la densitat (SSGT). L’anàlisi dels resultats revela que la diferència de densitats entre fases de les mescles augmenta amb la temperatura i la cadena molecular. La tensió interfacial també augmenta fins arribar a un màxim, relacionat amb la línia de composició (tie-line) de l’equilibri líquid – líquid, representant un mínim de solubilitat del metilèster en aigua. La utilització dels models NRTL i SSGT permeten ajustar bé els valors de la IFT en funció de la temperatura. De manera predictiva, es descriuen els perfils de concentració interfacial d’aquestes mescles, on no s’ha observat adsorció de cap component. 

WoS

 

RECERCAT

 

  

 

Journal

Afinidad, 2020, v.77, n.589, p.4-12

Publication date

2020-01-01

DOI

-