Undergraduate Program in Biotechnology (GBIO)

Undergraduate Program in Biotechnology (GBIO)

Final degree projects for the Undergraduate Program in Biotechnology (School of Engineering).

Select each title for further to expand information.

Enzyme-powered polymeric nanomotors for lung cancer treatment

Author:
Martín Rosco, Raúl

Director:
Fornaguera i Puigvert, Cristina
Sánchez, Samuel

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Biotechnology

Date:
2021-09-07

Estudi de la presència i transmissió de bacteris resistents a antibiòtics en aigües

Author:
Cambras Casas, Eloi

Director:
Auset Vallejo, Maria

Degree:
IQS SE -  Undergraduate Program in Biotechnology

Date:
2020-06-16

Estudi de les rutes biosintètiques dels precursors de ramnolípids en microalgues

Author:
Möller Ribas, Eduard

Director:
Leivar Rico, Pablo  

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Biotechnology

Date:
2020-09-08

Estudi de l’efectivitat bactericida de nanopartícules de plata modificades: efecte de la protein corona

Author:
Magallon Mosella, Maria

Director:
Teixidó Bartés, Robert

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Biotechnology

Date:
2021-09-07

Estudi de medis de cultius pel cultiu d'hibridoma i la producció d'anticossos

Author:
Gelonch Capell, Paula

Director:
Lecina Veciana, Martí

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Biotechnology

Date:
2020-02-20

Estudi dels mecanismes d'internalització dels vectors virals adeno-associats amb i sense recobriment polimèric pel tractament de la distrofia muscular de Duchenne

Author:
Rosàs Lapeña, Marta

Director:
Guerra Rebollo, Marta
Borrós i Gómez, Salvador

Degree:
IQS SE -  Undergraduate Program in Biotechnology

Date:
2021-06-20

Estudi observacional sobre l´ús de les immunoglobulines al servei de medicina interna de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

Author:
Illa Bernadí, Janet

Director:
Biarnés Fontal, Xevi
Sabaté Gallego, Mònica; Riera Arnau, Judit

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Biotechnology

Date:
2021-06-20

Estudio de la síntesis y caracterización de microcarriers sensibles al pH

Author:
Cardona i Vilumara, Vicenç

Director:
Borrós Gómez, Salvador 
Lecina Veciana, Martí 

Degree:
IQS SE -  Undergraduate Program in Biotechnology

Date:
2020-07-22

Evaluación de riesgos relacionados con agentes biológicos en los laboratorios de investigación de IQS

Author:
Vila Vaquer, Mariona

Director:
Serra Hosta, Eduard  

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Biotechnology

Date:
2020-09-08

Evaluación funcional de un gen de predisposición al cáncer de colon en una línea celular editada genéticamente mediante CRISPR/Cas9

Author:
Maestro Moral, Claudia

Director:
Semino Margrett, Carlos
Valle, Laura

Degree:
IQS SE -  Undergraduate Program in Biotechnology

Date:
2021-06-17