School of Engineering - TFG 2019/20

School of Engineering - TFG 2019/20

Final degrees of the School of Engineering, Degrees defended in the 2019/2020 school year.

Select each title for further information (abstract, Degree, etc.).

Estudi de medis de cultius pel cultiu d'hibridoma i la producció d'anticossos

Author:
Gelonch Capell, Paula

Director:
Lecina Veciana, Martí

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Biotechnology

Date:
2020-02-20

Estudi de microorganismes indicadors de contaminació fecal resistents a antibiòtics en aigües residuals

Author:
Sànchez Carbonell, Mireia

Director:
Auset Vallejo, Maria

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Pharmacy

Date:
2020-07-14

Estudi de viabilitat econòmica d’una planta de digestió anaeròbia de purins de porc en una explotació ramadera

Author:
Coca Domingo, Sergi

Director:
Pou Ibar, Josep Oriol

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Industrial Engineering

Date:
2020-05-01

Estudi del disseny i fabricació d’estructures cel·lulars en 3D a escala macroscòpica mitjançant FDM

Author:
Fibla Campmany, Júlia

Director:
Pérez Martínez, Marco

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Industrial Engineering

Date:
2020-09-01

Estudi del flux sònic en el sistema de buit d’un liofilitzador mitjançant simulació CFD

Author:
Corbera Vidiella, Joaquim

Director/a:
Menacho Solà-Morales, Joaquín

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Industrial Engineering

Date:
2020-05-28

Estudi sobre el recobriment de nanopartícules de plata amb biocorones com a teràpia alternativa als antibiòtics

Author:
Rivero Farré, Albert

Director:
Texidó Bartés, Robert

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Chemistry

Date:
2020-09-08

Estudi sobre la determinació i presència d’UP-PCBs en pigments

Author:
Losada Baranera, Mar

Director/a:
Díaz Ferrero, Jordi

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Chemistry

Date:
2020-06-16

Estudio comparativo de la implementación de paneles fotovoltaicos fijos y orientables en la terraza de IQS School of Management

Author:
Ibern Bosch, Maria

Director:
Menacho Solà-Morales, Joaquín

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Industrial Engineering

Date:
2020-05-28

Estudio de la conductividad en piezas fabricadas mediante FDM

Author:
Paso Baar-Baarenfels, Lorenzo

Director:
Menacho Solà-Morales, Joaquín
Pou Ibar, Josep Oriol

Degree:
IQS SE - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Date:
2020-05-27

Estudio de la problemática de la perforación de guantes quirúrgicos

Author:
Rodríguez Rodríguez, Ana

Director:
Borrós i Gómez, Salvador  

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Chemical Engineering

Date:
2020-06-02