Acreditacions

Acreditacions

La Universitat Ramon Llull potencia l'acreditació del seu Personal Docent i Investigador (PDI) per part dels organismes públics competents: l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). A partir de l'any 2008, l'avaluació del professorat de les universitats privades s'ha inclòs en els processos d'emissió dels informes de professorat lector, les acreditacions de recerca i les acreditacions de recerca avançada, que són comuns per totes les universitats públiques i privades. L'acreditació de recerca i l'acreditació de recerca avançada són requisits que es recullen en el reglament d'accés a les categories de professorat de la URL, de l'1 de febrer del 2011.

En algunes convocatòries, és necessari tenir el perfil investigador actualitzat a l'eina GREC-URL. Aquesta és l'eina utilitzada en la Universitat Ramon Llull per la gestió de la recerca, que és l'actual CRIS (Current Research System Information) de la Universitat. A través de Curricul@, per mitjà d'un accés segur, es pot introduir, actualitzar i exportar el currículum de la persona investigadora des de qualsevol punt d'accés a Internet. A més, incorpora eines per la generació del currículum segons diversos models i formats adaptats per les convocatòries, la generació de planes web individuals, o l'exportació de referències bibliogràfiques. Les dades recollides en el GREC-URL passen a formar part del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), on es concentra públicament i en accés obert els resultats de la investigació produïda a la Universitat.

Si necessites més informació, et recomanem que sol·licitis més informació a l'Oficina de Recerca i Innovació de la Universitat Ramon Llull.