Acreditacions

Acreditacions

La Universitat Ramon Llull potencia l'acreditació del seu Personal Docent i Investigador (PDI) per part dels organismes públics competents: l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). A partir de l'any 2008, l'avaluació del professorat de les universitats privades s'ha inclòs en els processos d'emissió dels informes de professorat lector, les acreditacions de recerca i les acreditacions de recerca avançada, que són comuns per totes les universitats públiques i privades. L'acreditació de recerca i l'acreditació de recerca avançada són requisits que es recullen en el reglament d'accés a les categories de professorat de la URL, de l'1 de febrer del 2011.

Si necessites més informació, et recomanem que consultis a l'Oficina de Recerca i Innovació de la Universitat Ramon Llull.