Circuit de revistes i diaris

Circuit de revistes i diaris

Servei de préstec setmanal de revistes i publicacions en paper adreçat al PDI, PAS i doctorands/es.

Funcionament

  1. La Biblioteca publicita per correu electrònic les noves adquisicions en format paper, els diaris i les revistes.
  2. Els usuaris interessats en rebre-les en circuit ho han de comunicar a Biblioteca.
  3. Cada número s'envia a l'usuari per ordre d'arribada de la petició.
  4. En un paper adjunt a la revista/diari, s'indica la data d'enviament i la data màxima de devolució.
  5. L' usuari pot disposar de cada número de revista/diari durant una setmana.
  6. El punt de recollida dels exemplars és la Recepció del centre. La seva devolució, un cop finalitzat el període del circuit, pot ser a Biblioteca o a Recepció.

 

El personal de nova incorpració al centre pot consultar el listat de les revistes subscrites en paper per participar del circuit de les publicacions que siguin del seu interès.

En cas de retard en la devolució superior a dues setmanes, l'usuari quedarà automàticament exclòs del servei fins que torni tots els exemplars pendents i passarà a ser l'últim usuari del circuit.