Springer

Springer

Springer Science + Business Media és una de les principals editorials científiques, tècniques i mèdiques del món, que proporciona als investigadors del món acadèmic, a les institucions científiques i als departaments I+D de les empreses un contingut de qualitat mitjançant informació, productes i serveis innovadors.

Springer disposa d'una de les col·leccions i arxius de llibres electrònics d' STM (Science, Technical and Medical) i HSS (Humanities and Social Sciences) més fermes, així com una àmplia gama de revistes i llibres híbrids i d'accés obert sota el segell SpringerOpen.

SpringerLink

Accedeix a la col·lecció de llibres electrònics d'aquesta editorial (col·lecció de més de 800 títols), o les revistes editades per Springer de temàtica multidisciplinar. 
Springer e-Books Springer e-Journals

 

Videotutorials

A través dels següents videos pots visualitzar què ofereix SpringerLink i com accedir, realitzar cerques, consultar informació de revistes, consultar informació de revistes i eBooks, o exportar citacions i consultar estadístiques sobre publicacions:

Què ofereix SpringerLink i com accedir

Cerques

Informació sobre revistes

Informació sobre eBooks

Citacions i estadístiques sobre les publicacions