Perfil investigador

Perfil investigador

Avui dia és imprescindible poder identificar de forma inequívoca als autors d'una obra, però ens trobem que els nostres noms acostumen a aparèixer amb gran amplitud de variants, la qual cosa dificulta la identificació correcta dels nostres treballs a la xarxa. Un perfil investigador és una identitat digital que permet a la persona investigadora tenir una identificació persistent i inequívoca, mitjançant un codi, per distingir clarament la seva producció científica.

Per què és necessari tenir un perfil investigador?

Disposar d'un perfil investigador permet:

  • Normalitzar el nom i afiliació sota una mateixa identificació.
  • Unificar sota un mateix codi les possibles variants del nom d'una persona.
  • Corregir errors i/o ambigüitats als noms de l'investigador, i referents a les seves publicacions.
  • Recuperar tota la producció científica des d'un únic perfil i així augmentar la visibilitat.
  • Obtenir estadístiques de la producció científica i altmètriques.
  • Enllaçar els diferents perfils d'investigador d'una mateixa persona.
  • Contactar amb altres investigadors.

 

Biblioteca IQS et recomana...

Que tinguis el teu perfil disponible i actualitzat en l'eina MERIT per poder tenir el teu currículum actualitzat. En alguns processos d'avaluació sol·liciten tenir les teves dades actualitzades en aquesta eina o en el PRC.

Que disposis del perfil investigador ORCID, ja que en molts processos d'avaluació et demanaran un codi ORCID. És important tenir actualitzat aquest perfil, ja que t'ajudarà a augmentar la teva visibilitat de la producció científica i, en conseqüència, l'impacte de les publicacions.

A continuació, pots accedir a un tutorial per crear el teu perfil investigador ORCID i incorporar-hi les teves publicacions:

A més de l'ORCID, és recomenable disposar del perfil ResearcherID (WoS) o l'Author Identifier (Scopus), ja que es mostren mètriques i anàlisi de dades de les publicacions recollides en aquestes bases de dades.

 

Quines eines o sistemes de perfils existeixen?

ORCID

El perfil ORCID és un identificador digital que disposa d'un codi de 16 dígits i basat en la norma ISO 27729:2012 que permet a l'investigador una identificació persistent i inequívoca per a distingir clarament la seva producció científica. Permet indicar els teus estudis, la carrera professional, premis i afiliacions, i la producció científica.

Les universitats catalanes, per mitjà del CSUC, van acordar l'ús d'aquest identificador per la producció d'investigació que es genera en elles.

ResearcherID (WoS)

ResearcherID, el sistema de perfil investigador de Web Of Science, permet incorporar tota la publicació indexada en la base de dades WoS, importar i vincular ORCID o importar des d'altres identificadors (PubMed, DOI) o expedients (CSV, RIS). Permet consultar des del propi perfil, mètriques i anàlisi de resultats (índex H, citacions, etc.). A més, es pot gestionar en el mateix perfil les revisions d'articles acadèmics (peer review) i consultar quins articles s'han revisat.

Author Identifier

Aquest identificador s'assigna automàticament a cada persona que tingui una publicació en revistes incloses a Scopus. Es pot vincular amb ORCID, proporciona un ampli informe de mètriques de cites i també es poden sol·licitar correccions, però al ser un identificador automàtic s'hauran de controlar les publicacions assignades als perfils d'autor.

Google Scholar

S'ha de registrar un compte Gmail i configurar un compte de Google Scholar, per recollir en aquest totes les publicacions que apareixen a Google Scholar, el nom de l'autor i generar mètriques de cites. Es poden comprovar les citacions de les publicacions, calcular les mètriques de les citacions o obtenir gràfics, aparèixer en resultats de Google Scholar (perfil públic), i seleccionar quin tipus d'actualizació es vol.

 

 

 Si vols obtenir més informació, contacta amb Biblioteca. Podem oferir-te una sessió personalitzada per ajudar-te a crear el teu perfil investigador.