Repositori DAU

Repositori Institucional DAU

Què és el DAU?

DAU és el repositori institucional de la Universitat Ramon Llull, on es diposita i es proporciona l'accés obert a la producció científica d'IQS

DAU inclou la literatura de recerca de la universitat com articles en la seva versió prèvia a la seva publicació (preprints o postprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.

La principal finalitat és fer més visible la recerca que es porta a terme a la institució i alhora contribuir al moviment mundial de dipositar la producció acadèmica i de recerca a la xarxa de forma gratuïta, per tal de crear alternatives al paradigma de pagar per tenir accés a la informació que s'ha elaborat a la pròpia institució.

Els objectius són:

  • Augmentar la visibilitat dels documents i dels autors de la institució.
  • Afegir valor als documents a través de citacions normalitzades, identificadors permanents i mecanismes de preservació.

Aquesta aplicació permet realitzar cerques per autoria, títol, o universitat. Així mateix, ofereix la posibilitat de subscriure's al servei d'alerta d'una col·lecció de tal forma que cada vegada que s'introdueix un nou document l'usuari subscrit rep un avís per correu electrònic.

Tots els documents inclosos al DAU són de lliure accés i estan subjectes a la llicència Creative Commons de "Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada". Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre i quan se citi l'autor original i a la institució que l'ampara, i no es faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. 

Per incloure al DAU un article publicat s'ha de consultar la política de copyright de l'editor i/o revista a través de l'eina SHERPA/ROMEO.

IQS al DAU

IQS participa en el repositori dipositant articles científics, contribucions a congressos i llibres i capítols de llibres del personal docent i investigador d'IQS. 

Biblioteca IQS introdueix al DAU els documents, en la versió que es pugui dipositar (versió publicada, post-print o pre-print), utitlitzant metadades estándards que permetin recollir automàticament les dades. Aquest procediment garanteix l'accesibilitat a llarg termini dels documents de la Universitat. 

 Si vols obtenir més informació sobre DAU, contacta amb Biblioteca.