On publicar?

On publicar?

Escollir la revista científica on es publicarà la investigació realitzada és una de les tasques més necessàries i importants a tenir en compte. La revista adequada pel teu article pot suposar:

 • un nombre elevat de citacions
 • més visibilitat
 • més impacte
 • un índex H superior
 • control dels drets d'autor
 • més repercusió en processos d'avaluació i acreditacions 
 • més difusió en repositoris

Biblioteca IQS et recomana...

Consultar quines revistes existeixen en la teva àrea de treball, aquelles revistes que publiquen articles similars. Una de les formes més eficaces és consultar a les bases de dades per examinar quins autors publiquen, el tipus d'articles que es publiquen, l'abast, o quins articles es citen. Has de tenir en compte si necessites que el teu article sigui publicat en Open Access (OA), o quins períodes has de respectar si la teva investigació ha estat finançada i l'has de publicar en OA. També és important saber quines editorials evitar i on no es recomana publicar. La mateixa importància té evitar les revistes d'editorials considerades depredadores, i per tant, saber en quines revistes no s'ha de publicar.

Algunes eines bàsiques per escollir la millor revista pels teus articles són:

Think.Check.Sumbit és una llista de recomanacions per saber escollir la revista adequada per publicar, per mitjà d'una sèrie de qüestions que ajuden a crear un guió de treball, amb la finalitat d'elaborar unes pautes per publicar articles científics.

Accedeix a Think.Check.Submit

Sherpa / Romeo és un recurs en línia que disposa de les polítiques de copyright i d'accés obert d'editorials i revistes a nivell internacional. Proporciona informació, a més, de les polítiques de auto-arxiu o dipòsit a repositoris, versions a dipositar, o el temps d'embargament.

Accedeix a Sherpa/Romeo

Si necessites publicar en Accés Obert (Open Access), perquè la teva investigació està finançada amb fons públics, a més de consultar les anteriors eines pots consultar aquest directori, Directory of Open Access Journals (DOAJ). DOAJ permet recuperar articles per mitjà de cerques per revista, per article o per paraula clau, seleccionant el camp d'investigació, tipus de llicències de la publicació, si tenen el segell de qualitat de DOAJ, l'editorial que publica, o l'idioma de la publicació.

 Accedeix a DOAJ

 

Algunes editorials tenen eines per trobar quina revista és la més adient segons els seus motors de cerca:

Find the perfect journal for your article (Elsevier)

Aquesta eina d'Elsevier permet fer una cerca on s'ha d'indicar el títol i el resum, a més es pot seleccionar el camp d'investigació i indicar si es vol una revista Open Access. Els resultats que pots obtenir són els títols de les revistes, el factor d'impacte, per CiteScore, la rapidesa de la revisió, el % d' acceptació dels articles, si la revista publica en OA, quins temps d'embargament té en el cas que es vulgui dipositar en un repositori i les despeses (APC) per publicar en OA.

 Accedeix a Elsevier Journal Finder

 

IEEE publication recomender

Aquesta és l'eina d'IEEE que et recomana a on publicar. Pots seleccionar si vols que la recomanació sigui una publicació en revista o en conferència. La cerca pot ser per paraula clau, títol, resum o adjuntant un arxiu. Els resultats que recupera mostren si la revista és Open Access, quin factor d'impacte té si és una revista, o, el títol, el lloc i la data si és una conferència.

Accedeix a IEEE publication recomender

 

Wiley Journal Finder

Aquesta eina de Wiley indica quina revista és més compatible en relació al text que es desitja publicar. S'ha d'introduir el títol i l'abstract del text perquè aparegui un llistat de resultats indicant el títol de la revista, la rellevància, si es publica en Open Access, l'editor/a principal, el factor d'impacte i el lloc que n'ocupa al ISI Ranking.

Accedeix a Wiley Journal Finder

 

 

Les revistes són sotmeses a avaluacions segons els indicadors rellevants a la seva repercusió, per mitjà de citacions i altres indicadors mètrics. Gràcies a diferents recursos es pot avaluar quines revistes seran les més adequades per fomentar una repercusió superior.

JCR (Journal Citation Reports)

Aquesta eina presenta dades estadístiques de cites des del 1997 en endavant, que proporcionen una forma sistemàtica i objectiva de determinar la importància relativa de les revistes dins de les seves categories temàtiques (factor d'impacte de les revistes). Es presenta en edició de ciències i en edició de ciències socials, cobrint més de 7.600 publicacions revisades i més citades del món, d'aproximadament 220 disciplines de més de 3.300 editores.

Gràcies a aquesta eina de Web of Science pots conèixer l'impacte i la influència de les publicacions d'aquesta base de dades sobre la comunitat investigadora global. JCR ajuda a mesurar la influència de la investigació i mostra les revistes citades i les que es citen.

 Accedeix a JCR

 

SCimago Journal Report

Gràcies a SJR, pots seleccionar si vols que la recomanació sigui una publicació en revista o en conferència, la cerca pot ser per paraula clau, títol, resum o adjuntant un arxiu. Els resultats que recupera mostra si la revista és Open Access, quin factor d'impacte té -si és una revista-, o el títol, el lloc i la data-si és una conferència-.

 Accedeix a SJR

 

 

Altres eines i recursos per escollir la revista adequada

 • MIAR: Matriu d'informació per a l'Anàlisi de Revistes (UB). MIAR és una matriu d'informació amb dades de més de 100 fonts, corresponents a repertoris de revistes i bases de dades d'indexació i resums internacionals, que s'elabora amb el propòsit de facilitar informació útil per a la identificació de revistes científiques i l'anàlisi de la seva difusió.

 • Revistas Excelentes: Llistat de revistes considerades Revistas Excelentes, que tenen el Segell de Qualitat del FECYT.

 • Classificació CARHUS Plus+ 2018: Classificació de revistes científiques en ciències socials i humanes de l'Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya.

 • Clasificación Integrada de Revistas: Classificació que distribueix les revistes de ciències socials i humanes en cinc grups o nivells de qualitat: Excel·lència A+, A, B, C y D. 

 • Latindex: Sistema de verificació d'un conjunt de criteris de qualitat per part de les revistes cientifiques espanyoles i iberoamericanes.