Accés i normativa

Accés a la Biblioteca

 • Estudiants de la Comunitat universitària IQS i Universitat Ramon Llull
 • Membres associats d' AIQS
 • Alumnat i professorat d'altres universitats. No vigent per tema Covid fins a nou avís. (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, URL, UVIC-UCC i Biblioteca de Catalunya). Llegir acord d'accés a les biblioteques

En èpoques d'exàmens, els alumnes d'IQS tindran prioritat respecte a altres usuaris de la Biblioteca.

Accés a la Sala d'Estudi

 • Estudiants de la Comunitat universitària IQS i Universitat Ramon Llull
 • Membres associats d' AIQS

De dilluns a divendres la Sala d'Estudi és de lliure accés. Però els dissabtes queda restringit a estudiants de la Comunitat universitària IQS i Universitat Ramon Llull, essent necessària la identificació.

ACTUALMENT LA SALA D'ESTUDI NO ESTÀ DISPONIBLE

Lliure accés a altres Biblioteques Universitàries

Està permès el liure accés d'usuaris a qualsevol biblioteca de les institucions participants del CSUC.

Per accedir a elles, s'ha de presentar el carnet d'estudiant de la URL, encara què en èpoques de màxima afluència tindran prioritat els alumnes de cada centre i es podrà limitar l'accés.

Identificació

Tots els membres de la Universitat poden accedir a la Biblioteca o a la Sala d’Estudi amb el carnet de la Universitat Ramon Llull, d´ús personal i intransferible. Serà requisit indispensable per accedir-hi a través del torn. La seva utilització per part d’un usuari diferent al titular suposarà la retirada immediata del carnet, denegant l’accés a la Biblioteca o a la Sala d’Estudi.

Pots sol·licitar el carnet universitari presencialment a Biblioteca o enviant-nos un correu electrònic. La recollida es farà presencialment a Biblioteca mostrant un document identificatiu (DNI, carnet de conduir o passaport).

Altres carnets identificatius vàlids són:

 • Carnet de la Biblioteca d'IQS
 • Carnet de membre associat d'AIQS
 • Carnet universitari per alumnat i professorat d'altres universitats

En el cas de biblioteques universitàries que no formin part de la URL, la identificació es realitzarà únicament amb el carnet de la Universitat Ramon Lull.

Normativa

No està permès:

 • Consumir qualsevol tipus de menjar i/o beguda (exceptuant aigua)
 • Parlar per telèfon mòbil
 • Fumar
 • Reservar un punt de lectura per a un mateix i/o per a altres usuaris

S'ha de:

 • Mantenir un entorn en ordre i silenci
 • Respectar les instal·lacions, el mobiliari, els mitjans i els documents que la Biblioteca posa a disposició de l'usuari
 • Recollir els objectes personals de les sales en absentar-se de les mateixes

Us recordem que:

 • Si nececessiteu treballar en grup, podeu utilitzar les sales d'estudi
 • S'han de respectar les dates de devolució dels documents en préstec o en circuit. Altres usuaris depenen d'aquesta puntualitat
 • Podeu utilitzar les taquilles que hi ha a l'entrada durant la vostra estada a la Biblioteca o a la Sala d'Estudi. Us recordem que IQS no es fa responsable dels objectes depositats en les mateixes

Incompliment de la normativa

El personal bibliotecari està autoritzat a sancionar o expulsar a l'usuari en cas d'incompliment de la normativa.