Treball Final de Grau / Màster

Treball Final de Grau / Màster

 

 

El Treball Final de Grau (TFG) consisteix en la realització, presentació i defensa d'un projecte per part del futur graduat o graduada. El treball individual a desenvolupar ha de ser prèviament definit com un projecte i ha d'incloure elements de recerca o d'aplicació industrial innovadora, representant una aproximació a la pràctica professional. El TFG consta de tres parts; una d'elles és la redacció d'una memòria sobre el treball realitzat, i el format del qual serà l'habitual d'un treball científic, per tant, cada treball tindrà la seva bibliografia específica i pròpia. El Treball Final de Màster (TFM) consisteix en la realització d'un projecte de recerca a un grup d'investigació d'IQS o a una empresa.

El procediment a seguir en la recuperació d'informació per a la recopilació d'una bona bibliografia són: 

 
1. PLANIFICAR
2. CERCAR
 • Pregunta a Biblioteca on pots consultar i trobar informació sobre el teu tema.
 • Consulta obres de referència sobre la temàtica i la terminologia del tema.
 • Consulta altres TFG d'altres companys/es.
 • Demana recomanacions a professors i al teu tutor.
 • Programa una sessió personalitzada a Biblioteca per aprendre a cercar informació: sessions TFG
 • Realitza cerques especialitzades al catàleg, al Discovery, a bases de dades i revistes.
 • Consulta les matèries indexades a catàlegs per ampliar les cerques.
3. AVALUAR
4. GESTIONAR
 • Revisa la informació recuperada a les teves cerques:
  • L'autor és un professional o un expert en la matèria? Cita les fonts?
  • El contingut és útil? És rellevant per al teu treball?
  • La publicació pertany a una institució? S'ha publicat a una editorial amb prestigi?
  • Es pot localitzar o accedir a ell fàcilment?
 • Empra un gestor de referències bibliogràfiques com Mendeley per emmagatzemar la documentació que utilitzaràs a la teva memòria. Podràs escollir l'estil de citació i realitzar les citacions i la bibliografia del teu treball.
 • Respecta els drets d'autor de les publicacions.
 • Busca, si ho necessites, documents per organitzar i redactar el teu treball: Guies i manuals per redactar treballs acadèmics