Publicació i creació de contingut

Publicació i creació de contingut

En aquest apartat trobaràs programes i pàgines web per generar material audiovisual, creació de línies de temps, creació de qüestionaris, creació de pòsters, pissarres digitals o resolució d'exercics, i a més poder publicar-lo en línia.

Recursos i programes

Per què ho recomanem?

Moodle és la plataforma educativa del campus on el professorat publica informació, documents, qüestionaris, etc.

 Llicència IQS

 Accés amb usuari IQS-contrasenya

RECERCAT és el repositori institucional de la producció científica en accés obert del professorat i del peronal investigador d'IQS. Pots trobar més informació a la pàgina Repositori RECERCAT.

Accés Obert

Es poden consultar dades estadístiques de consulta i descàrrega

Es poden consultar documents d'altres universitats: articles científics, ponències i conferències, treballs científics (TFG, TFM, etc.), i capítols de llibres

Microsoft ofereix a través d'Office 365 els programes ofimàtics d'edició de documents Word (processador de textos), Excel (processador de càlcul), Power Point o Sway (presentacions), Forms (enquestes i formularis) i Access (bases de dades), entre d'altres.

 Llicència IQS

 Accés amb usuari IQS-contrasenya

 Cada programa disposa de plantilles i manuals

Kahoot! és una plataforma gratuïta que permet la creació de qüestionaris d'avaluació. És una eina per a la creació de concursos a l'aula, per a l'aprenentatge o el reforç dels continguts.

 Eina gratuïta, es necessita crear un compte (correu electrònic i contrasenya)

 És una eina de gamificació fàcil d'emprar

 Els resultats es poden descarregar en Excel o enviar a Google Drive, i ofereixen una anàlisi dels resultats

Mentimeter permet realitzar diferents activitats per interactuar i fer partipar: respondre preguntes, escriure un text limitat, escriure paraules clau per formar un núvol de paraules, realitzar votacions, etc. i es poden veure els resultats en temps real.

Eina gratuïta, es necessita crear un compte (correu electrònic i contrasenya)

Permet importar els resultats en un full d'Excel

Jamboard és una aplicació de Google que permet crear una pissarra digital editable (fons, bolígraf, imatges, senyals) interactuant en temps real.

Eina gratuïta, es necessita crear un compte Gmail (correu electrònic i contrasenya)

Disposa de videotutorials per aprendre a fer servir l'aplicació

Genially és una eina per crear contingut interactiu: presentacions, dossiers, infografies, guies, vídeo-presentacions, learning experiences, gamificació, imatge interactiva, personal branding.

Eina gratuïta, es necessita crear un compte (correu electrònic i contrasenya)

Disposa de plantilles

Pots conéixer el teu impacte, mitjançant la monitorització de les creacions utilitzades en temps real

Issuu és una plataforma per crear i publicar documents d'alta qualitat, transformant un arxiu de Word o PDF en un portafoli, fulletó o revista amb un format de visualizació atractiu, i que a la seva vegada, es pot descarregar.

 Eina gratuïta, es necessita crear un compte (correu electrònic i contrasenya) per crear, publicar i descarregar

 Accés obert a la consulta de documents

Canva permet crear contingut interactiu: infografies, banners, newsletters, presentacions, currículums, targetes, programes, flyers, folletons o calendaris, entre d'altres.

 Eina gratuïta, es necessita crear un compte (correu electrònic i contrasenya)

 Disposa de plantilles i un bloc amb diversos recursos per conéixer millor l'eina

 Permet descarregar els arxius en diversos formats

Prezi és una eina per realitzar i publicar presentacions, vídeos i dissenys interactius. L'aplicació es distingueix per la seva interfície gràfica amb zoom, que permet als usuaris disposar d'una visió més apropada o allunyada de la zona de presentació.

Eina gratuïta, es necessita crear un compte (correu electrònic i contrasenya)

Disposa de plantilles

DaVinci Resolve és un editor de vídeos que permet, a més, edició d'àudio i efectes visuals, propietat de Black Magic Design.

Descàrrega del programa gratuïta

Windows 10 ofereix l'aplicació Windows Game Bar per crear vídeos de forma que permet grabar la teva pòpia pantalla, a mode de videotutorial.

 Pulsa les tecles Windows + G perquè aparegui la barra  
 Recomanat si vols realitzar un videotutorial curt i senzill Guia ràpida 
 Els arxius generats tenen format .mp4

Vimeo és una eina per publicar vídeos amb una edició audiovisual més professional.

 Eina gratuïta, es necessita crear un compte (correu electrònic i contrasenya)

Youtube és una eina per publicar vídeos i permet tenir més abans i visibilitat (posicionament a Google) en comparació amb d'altres plataformes.

Eina gratuïta, es necessita crear un compte (correu electrònic i contrasenya)