Comunicació i treball en equip

Comunicació i treball en equip

En aquest apartat trobaràs eines per treballar en equip, realitzar reunions, coordinar tasques, gestionar projectes, etc.

Recursos i programes

Per què ho recomanem?

Outlook és l'eina de Microsoft per a disposar de correu electrònic, contactes i planificació de tasques.

 Llicència IQS

 Accés amb usuari IQS-contrasenya

 Outlook permet interactuar amb la resta d'aplicacions de Microsoft, i accedir des d'aquesta eina a totes les aplicacions

OneDrive és el "núvol" o l'emmagatzematge de fitxers de Microsoft, per a guardar y organitzar documents i ofereix la possibilitat de compartir-los.

 Llicència IQS

 Accés amb usuari IQS-contrasenya

Arxius accessibles des de qualsevol equipament informàtic

Microsoft Teams és el centre de treball en equip de Microsoft, que permet la creació d'equips i canals, reunions i conferències, xats, intercanvi de contingut i documents, treball col·laboratiu i aules online.

 Llicència IQS

 Accés amb usuari IQS-contrasenya

 Permet integrar la resta d'aplicacions d'Office 365 als equips i canals

SharePoint és el gestor documental de Microsoft, que permet crear, administrar i compartir contingut i coneixements: expedients, documents, metadades, estructura de sites i portals modulables, permisos i nivells de confidencialitat o workflows.

 Llicència IQS

 Accés amb usuari IQS-contrasenya

 Permet cerques per contingut i per metadades

Planner és el gestor de tasques de Microsoft que permet planificar, gestionar tasques o projectes, indicant el seu estat o les persones assignades, els objectius concrets, i es poden afegir documents o comentaris.

 Llicència IQS

 Accés amb usuari IQS-contrasenya

 A l'apartat de Gràfics, es mostra el progrés, la data de lliurament, la prioritat i els membres que formen part, en relació amb el seu progrés

Mendeley és un gestor de referències bibliogràfiques que a més permet comunicar-se i treballar en equip mitjançant grups, amb la possibilitat de compartir les referències entre les persones que formen part del grup.

 Llicència IQS: compte institucional (MIE)

 Accés amb usuari IQS-contrasenya

 Número il·limitat de grups privats de fins a 100 persones, amb la versión institucional (MIE) d'IQS

Adobe Connect és l'eina d'Adobe Acrobat per realitzar reunions, que permet visualitzar a la vegada un document, una videoconferència i un xat, i gravar les reunions.

 Llicèncias IQS limitades

Els arxius que es poden compartir han de ser en formats .pdf o .pwp per a documents, i formats .flw o .mp4 per a vídeos

Wrike és una eina per a la gestió de projectes, d'esdeveniments, de fluxos de treball amb Kanban o la gestió de campanyes de màrqueting. A més permet planificar, programar tasques, realitzar seguiments o obtenir informes.

Eina gratuïta, es necessita crear un compte (correu electrònic i contrasenya)

Disposa de diverses plantilles, una d'elles és per a la gestió de projectes basats en l'ús de cronogrames: dividits en elements accionables, amb dates de venciment i control del progrés en un diagrama de Gantt

KanbanFlow és una eina per a la gestió de projectes mitjançant fluxes de treball amb Kanban que permet planificar i programar tasques. 

 Eina gratuïta, es necessita crear un compte (correu electrònic i contrasenya)

 Permet crear un informe imprimible del teu tauler, i es pot seleccionar el contingut que es vol afegir mitjançant filtres

Asana és una eina per crear plans de projectes, coordinar tasques i complir els venciments. Disposa de cronogrames (diagrama de Gantt), portafolis, gestió de recursos, formularis o automatització de tasques. 

 Eina gratuïta per a equips de fins a 15 integrants. Es necessita crear un compte (correu electrònic i contrasenya)

 Disposa de plantilles i un espaci de guies i tutorials

Trello és una eina que permet treballar de forma més col·laborativa mitjançant targetes, llistes i taulers, per organitzar projectes.

 Eina gratuïta, es necessita crear un compte (correu electrònic i contrasenya)

 És sencilla d'emprar, bon funcionament des de l'ordinador i dispositius mòbils, i permet la integració amb altres aplicacions

Slack és una eina que permet la creació d'equips i canals, reunions i conferències, xats, intercanvi de contingut i documents, treball col·laboratiu i organització de reunions.

Eina gratuïta, es necessita crear un compte (correu electrònic i contrasenya)

Disposa de guies formatives i d'un bloc per conèixer millor l'eina