Programari

Programari

En aquest apartat es presenten programes, simuladors i eines diverses per a la planificació de recursos empresarials, negociacions, anàlisi de dades, disseny i fabricació a ingenyeria, càlculs i dades estadístiques, entre d'altres. Per ampliar informació de cada programa (usos, llicències, etc.) contacta amb el Departament de TIC.

Recursos i programes

Per què ho recomanem?

Ansys proporciona diversos softwares d'anàlisi estructural, dinàmica de fluïds, termodinàmica, etc. 

 Llicència IQS

 Pots obtenir una llicència registrant-te al web amb el teu compte de correu IQS

Autocad és un sotware de disseny 2D/3D assistit per ordinador per treballs d'arquitectura, enginyeria, etc.

 Llicència IQS

 Accés amb usuari IQS-contrasenya

 Accedint amb el compte IQS, a més es pot descarregar la resta de software (Fusion 360, 3DS Max, etc.)

Catia és un software CAD de disseny, fabricació i enginyeria, i és utilitzat àmpliament en la indústria aeronàutica i de l'automòbil.

 Llicències IQS limitades

Gapminder és un visualitzador de dades que permet connexió a bases de dades públiques i visualització de l'evolució d'indicadors al llarg dels anys.

 Programari lliure

 Disposa d'una guia descarregable

     

Gretl és un software per a l'anàlisi economètric potent i de fàcil ús perquè no requereix conéixer el llenguatge de programació.

 És programari lliure i de codi obert

 Disposa de diversos manuals

Harvard Business Publishing Simulators ofereix simulacions sobre innovació, administració i direcció d'empreses, negocis, etc. com "Back Bay Battery", "Food truck Challenge" o "Balanced Scorecard".

 Llicències IQS limitades

HYSIS és un software de simulació de processos, compta amb diversos equips d'operacions unitàries tal com: segment de canonades, vàlvules, bombes, intercambiadors de calor, reactors o columnes de destil·lació, entre d'altres.

 Llicència IQS

 Permet establir balanços de massa i energia, entre d'altres operacions

La Bolsa Virtual és un simulador de borsa gratuït que et permetrà aprendre a invertir en borsa.

 Programari lliure

Marketing SIM és un simulador de gestió empresarial desenvolupat per GESTIONET, on es fan càrrec d'una empresa i els permet identificar la demanda potencial i analitzar la competència, per prendre decisions sobre les millors estratègies en relació al màrqueting, productes, publicitat i medis, polítiques de preus o processos de producció, entre d'altres.

 Accés usuari IQS-contrasenya

MATLAB combina un entorn d'escriptori perfeccionat per a l'anàlisi iteratiu i els processos de disseny amb un llenguatge de programació que expressa les matemàtiques de matrius i arrays directament. 

 Llicència IQS 

Mestre Nova és un software per a la visualització, processat i anàlisi de dades de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN).

 Llicència IQS

 Disponible la versió 9.0

Microsoft Dynamics Navision és un software ERP (Planificació de Recursos Empresarials) de Microsoft per tal de gestionar la comptabilitat, inventari, logística, etc. d'una empresa.

 Llicències IQS limitades 

Plus 500 és una eina de negociació mundial amb diferents instruments (índexs, divises, accions, matèries primeres, etc.), permet explorar els mercats mundials.

 Disposa d'una demo gratuïta, registrant-se amb correu electrònic-contrasenya

 Disposa de guies

Practice Marketing és un simulador de McGrawHill que permet practicar les "4Ps" de Màrqueting, en una competició en la qual s'ha de seleccionar un mercat, desenvolupar, cercar els canals de venda apropiats i promocionar-lo.

 Disposa d'una demo gratuïta, registrant-se amb correu electrònic-contrasenya

R és un llenguatge de programació i un entorn de desenvolupament de programari per a l'obtenció de càlculs i gràfics estadístics. És emprat àmpliament per desenvolupar programes estadístics i per a l'anàlisi de dades.

 És un programa lliure i de codi obert

 Disposa de manuals i FAQs

R Commander és un programa basat en una Interfície Gràfica d'Usuari (GUI) i permet accedir a moltes capacitats d'entorn estadístic R sense que l'usuari hagi de conèixer cap llenguatge de comandaments propi d'R.

 Programari lliure

 Facilita posteriorment el treball amb R

R Project és un lenguatge de programació orientat a l'anàlisi estadístic de dades, molt popular en els camps de l'aprenentatge automàtic (machine learning), mineria de dades, recerca biomèdica, bioinformàtica i matemàtiques financeres. A això contribueix la possibilitat de carregar diferents biblioteques o paquets amb funcionalitats de càlcul i representació gràfica.

 Programari lliure

 Disposa de manuals

SolidWorks és un software CAD per al modelatge mecànic en 2D i 3D. Permet dissenyar peces i conjunts d'elles i generar plànols tècnics i tota la informació necessària per a la producció.

 Llicència IQS