Recomanacions per publicar

Recomanacions per publicar articles científics

1. Crea el teu perfil investigador 

El perfil investigador és una identitat digital, generalment per mitjà d'un codi, per identificar de forma inequívoca els articles i publicacions científiques. Disposar d'un perfil investigador té múltiples avantatges com normalitzar i unificar sota una única forma les possibles ambigüitats del nom de la persona, a més de recollir sota un mateix codi tota la producció científica i així recuperar-la més fàcilment i per tant, augmentar la visibilitat i l'impacte de les mètriques.

 Si vols obtenir més informació, consulta Perfil investigador

2. Publica de forma identificativa i adequada

Per evitar ambigüitats i correccions, a més de disposar d'un perfil investigador, et recomanem que en les teves publicacions utilitzis sempre una forma de nom adequada i identificativa, que permeti un ràpid reconeixement. De la mateixa forma, et recomanem que publiquis sempre sota una mateixa forma d'afiliació, que haurà de seguir les pautes de la institució.

 

3. Realitza una bona elecció de la revista científica

Escollir la revista científica on es publicarà la investigació realitzada és una de las tasques més necessàries i importants que hauràs de tenir en compte. Si esculls la revista adequada, suposarà un nombre elevat de citacions i més visibilitat, major impacte i, per tant, un índex H superior, més repercusió en processos d'avaluació i acreditacions, el control dels drets d'autor i més difusió als repositoris.

 

 Si vols obtenir més informació, consulta On publicar?

 

 

4. Publicacions científiques amb DOI

Les publicacions científiques que disposen del codi DOI (Digital Object Identifier ) són més recuperables i visibles, ja que és un sistema d'identificació i intercanvi de propietat intel·lectual a l'entorn digital i garanteix el seu accés directe. Únicament les editorials poden sol·licitar aquest codi a les agències de registre, per tant et recomanem que els teus articles es publiquin en revistes que assignen un codi DOI.

 

 
El codi DOI és un identificador persistent i unívoc d'objectes digitals (artícles, llibres, capítols de llibre, imatges, productes multimèdia, etc.), i un sistema que processa aquest identificador en Internet per oferir serveis digitals. Es composa de dos elements dividits per una barra inclinada: a l'esquerra de la barra hi ha un número (el prefix) que identifica l'entitat i que proporciona la International DOI Foundation, a la dreta de la barra hi ha un altre codi (el sufix), que proporciona l'entitat que es registra i que pot ser qualsevol cadena alfanumèrica. Aquest sufix pot ser qualsevol identificador estàndard, com per exemple l'ISBN o qualsevol altre identificador propi. El criteri que determina la validesa d'un DOI és que sigui únic.

 

 

5. Fomenta la visibilitat de les teves publicacions i col·labora amb Biblioteca

Una bona forma d' augmentar la visibilitat és promocionar i difondre activament les teves publicacions. Mantén els teus perfils actualitzats, tant als teus perfils d'investigador com a l'eina MERIT, on es pot consultar la producció científica de la Universitat. L'Oficina de Recerca i Innovació s'encarrega de difondre les dades al Portal de la Recerca de Catalunya (PRC).

A més, Biblioteca IQS s'encarrega de difondre les vostres publicacions al repositori institucional DAU. Gràcies a aquest repositori, les publicacions es troben disponibles i els continguts són recuperables mitjançant metadades, s' augmenta la visibilitat, hi ha un millor impacte, i a llarg termini assegura la seva preservació i accés.

 Si vols obtenir més informació, consulta Repositori DAU

 

6. Publica en Accés Obert 

Les publicacions en Open Access són aquelles que es difonen obertament perquè qualsevol persona pugui consultar-les, amb l'única condició de respectar els drets d'autor i ser reconegudes per la seva identificació i citació.

S'ha de tenir molt present que si es realitza una investigació amb fons públics, la publicació científica haurà d' estar accessible per la seva consulta, respectant els drets de la mateixa.

 Si vols obtenir més informació, consulta Ciència Oberta