Ciència Oberta

Ciència Oberta

Què és la Ciència Oberta?

La Ciència Oberta és un moviment la finalitat del qual és publicar la investigació científica en accés obert, de manera que arribi a tota la ciutadania. L'Accés Obert (Open Access) a la informació científica consisteix en publicar i/o dipositar la producció científica a la xarxa, respectant 3 consideracions:

  • Els drets d'explotació no es poden cedir a tercers (editorials)
  • S'ha de garantir l'accés gratuït mitjançant repositoris
  • Es facilita la reutilizació dels continguts per mitjà de llicències Creative Commons 

L'Open Acces (OA) va sorgir com iniciativa on la seva finalitat era l'oferiment de la informació com un bé comú per la societat, com alternativa al mètode tradicional de les publicacions per part de les editorials i per promoure l'ús de les noves tecnologies. A continuació, pots consultar les declaracions internacionals sobre Open Access:

Biblioteca IQS et recomana...

En compliment del disposat al document Foment de l'accés obert a la Universitat Ramon Llull, et recomanem i ajudem a que les teves investigacions científiques siguin publicades en Open Access. La Universitat Ramon Llull, seguint les recomanacions de la European University Association, es compromet a que els membres de la seva comunitat acadèmica dipositin les seves publicacions acadèmiques (articles de revista, tesis, ponències, comunicacions, documents científicotècnics, llibres, etc.) en un repositori en accés obert. La URL posa a la teva disposició repositori institucional RECERCAT per dipositar les teves publicacions científiques, des del moment de la publicació i fins a 6 mesos després, como a màxim. A més, disposes de l'eiNa DMP per realitzar el teu Pla de Gestió de Dades o Data Management Plan, en el cas que hagis de presentar les dades de recerca, seguint el principi FAIR, del teu projecte d'investigació.

Repositori RECERCAT, què és?  eiNa DMP, com funciona?

Per qué s'ha de publicar o dipositar en OA?

Has de tenir en compte que si les teves publicacions han estat finançades amb fons públic, publicar en accés obert serà un requisit indispensable:

 Si tens qualsevol dubte o necessites ajuda per publicar els teus articles en Open Acces, contacta con Biblioteca.

Com es pot publicar o dipositar en OA?

Ruta Verda S'arxiva o diposita l'article publicat o la versió final del manuscrit revisat per mitjà de peer-reviewed, a un repositori digital abans, al moment o immediatament després de la seva publicació. En alguns casos, els editors sol·liciten que l'accés al document sigui després del període d'embargament. Aquest model també és conegut sota el nom de "self-archiving".
Ruta Daurada L'artícle es publica immediatament en una revista open access. En aquest model, el pagament de la publicació no recau en els lectors sinó en els autors. El model de negoci més comú és el de despeses de tramitació d'articles (Article Processing Charges-APCs), que solen ser sufragats per la universitat / institució o per l'organisme que finança la investigació.
Sistema tradicional El sistema tradicional és el model establert habitualment, on el lector paga per poder consultar l'article. En aquest model, els editors decideixen, a través de les seves polítques d'accés obert, si es pot dipositar un article en algun repositori i quina versió es podrà arxivar (pre-print, post-print o versió publicada).

 

Si diposites les teves publicacions científiques en un repositori podràs obtenir:

Immediata disponibilitat i àmplia visibilitat Continguts recuperables per mitjà de metadades normalitzades a través de servidors científics Àmplia difusió i la possibilitat de la inclusió en directoris internacionals Més impacte en estadístiques i mètriques Preservació de la documentació i accés a ella mitjançant identificadors únics i persistents

Repositoris Open Access

Els repositoris són sistemes digitals on es dipositen diferents documents per la seva preservació i accés als mateixos, on es controla la informació per mitjà de metadades i perquè tota aquesta informació sigui fàcilment recuperable. Gràcies als repositoris Open Access, es pot consultar la informació lliurement i a més, es pot reutilitzar gràcies a les llicències Creative Commons.

Els repositoris Open Access als quals Biblioteca IQS hi participa són repositoris cooperatius, coordinats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC):

RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)

Repositori especialitzat en els resultats de la investigació científica. Com ja s'ha indicat anteriorment, és el repositori institucional de la Universitat Ramon Llull. Per més informació, consulta la nostra pàgina de RECERCAT.

Accedeix al repositori RECERCAT

 

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

Repositori especialitzat en tesis doctorals amb 31.000 títols, principalment de les Universitats de Catalunya.

La consulta és d'accés lliure i permet realitzar cerques en text complet per autor/a, director/a, títol, universitat, departament, any de defensa, paraules clau, etc.

Gràcies a aquest repositori, es poden difondre els resultats de la investigació universitària, per tot el món i a través d'Internet. Incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball, i afavoreix l'edició electrònica en obert de la producció científica pròpia.

IQS té dipositades actualment 150 tesis doctorals en el repositori TDX.

Accedeix al repositori TDX

 

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

Repositori especialitzat en revistes científiques catalanes, on es poden consultar en accés obert els articles a text complet.

Les revistes que es poden consultar són revistes científiques, culturals i erudites catalanes, editades per una institució científica, cultural i/o erudita catalana o, publicades en català, o bé relacionades amb la història i/o la cultura catalana. Contenen un sumari, que tenen articles de més de 3/4 pàgines i estan signats. Aquesta aplicació permet fer, entre d'altres, cerques per autor/a i/o títol d'article i per títol, matèria o institució editora de la revista. De cada article es pot consultar la citació bibliogràfica recomanada, les estadístiques de consulta, exportar la referència bibliogràfica al gestor Mendeley, recomanar lectures a companys/es, exportar el registre per incloure'l al catàleg de la biblioteca, etc. Tanmateix ofereix la possibilitat de subscriure's al servei d'alertes de qualsevol de les revistes. Permet rebre per correu electrònic l'avís de nous números publicats.

Les principals finalitats de RACO és augmentar la visibilitat i  consulta de les revistes al repositori, difondre la producció científica i acadèmica que es publica en revistes catalanes, impulsar l'edició electrònica de revistes catalanes, ser la interfície que permeti la consulta conjunta de totes les revistes, i facilitar els instruments per a la seva preservació.

La revista Afinidad : journal of chemical engineering, theoretical and applied chemistry, editada per AIQS, es pot consultar en aquest repositori.

Accedeix al repositori RACO

 

Altres repositoris que poden ser del teu interès:

MDC (Memòria Digital de Catalunya)

La Memòria Digital de Catalunya (MDC) és un repositori cooperatiu des d'on es poden consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni o que formen part de col·leccions especials d'institucions científiques, culturals i/o erudites catalanes. Està impulsat per les universitats de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya, coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i que compta amb la participació d'altres institucions catalanes.

Les principals finalitats de la MDC és augmentar la visibilitat i la consulta del patrimoni documental català, impulsar la digitalització del patrimoni català, fer visibles unes col·leccions que, en la majoria dels casos per la seva particularitat i/o condició física, són d'accés difícil i/o restringit, ser la interfície que permeti la consulta conjunta d'aquest patrimoni i facilitar els instruments per la seva preservació.

Accedeix al repositori MDC