Presentació

Missió

El nostre principal objectiu és aportar els mitjans i els serveis bibliotecaris bàsics per contribuir a:

  • els processos de formació i aprenentatge dels estudiants
  • els processos de recerca i innovació dels estudiants i personal investigador
  • la docència portada a terme pel nostre personal docent

Fons Bibliogràfic

La Biblioteca, de llarga tradició en els camps de la química i l'enginyeria química, s'ha anat especialitzant en altres àmbits, d'acord amb l'oferta d'estudis d'IQS.

La Biblioteca en xifres