Bases de dades i altres recursos

Bases de dades i altres recursos

Selecciona l'inicial de la base de dades que vulguis consultar (A-Z), o bé, filtra segons la categoria (Engineering, Management o Multidisciplinar).

L'accés pot variar segons la base de dades o recurs: accés obert, per reconeixement d'IP a través de la xarxa IQS (accés Campus IQS) o mitjançant usuari/contrasenya.

    Accés obert     Accés Campus IQS     Sol·licitar usuari/contrasenya a Biblioteca

 

A

Access to Research és un repositori d'articles acadèmics disponibles de forma gratuïta a través de les biblioteques públiques del Regne Unit, que participen en un projecte de col·laboració entre biblioteques i editorials, i que dipositen el contingut acadèmic en accés obert. Es poden trobar articles de diverses disciplines com art, arquitectura, negocis, enginyeria, història, llengües, política, filosofia, matemàtica i ciències. 

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

Aranzadi és una base de dades de legislació i jurisprudència propietat de l'editorial Thomson Reuters que s'actualitza diàriament i que ofereix legislació de tots els àmbits.

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

 

 

Management

B

Portal oficial del BOE que permet consultar el butlletí a partir de la seva data de publicació, mitjançant la cerca per data. Es pot consultar la legislació des de 1960 per Seccions, excepte la Secció V des de 1995, i el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), des de 2001 fins l'actualitat.

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

Business Source Premier és una base de dades propietat d'EBSCO que proporciona accés al text complet de més de 1.200 revistes acadèmiques i d'investigació sobre temes d'economia, empresa, comptabilitat o banca, entre d'altres.   

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

Manual d'ús

 

Management

C

La Central d'Informació Econòmico-Financera de les Administracions Públiques d'Espanya proveeix amb caràcter públic la informació sobre l'activitat econòmico-financera de les diferents Administracions Públiques, d'acord amb el previst a l'Article 28 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Ofereix accés a la informació estructurada en categories i també permet realitzar cerques per administració+matèria+període temporal. Les dades es poden descarregar en diferents formats (.xls, .csv) i els gràfics en format d'imatge.

Accés obert

 

 

 

 

Management

ChemSpider és una base de dades d'estructures químiques elaborada per la Royal Society of Chemistry. Inclou més de 28 milions d'estructures que han estat compilades de diverses fonts de dades.  

Accés obert

 

 

 

 

Engineering

CIMA és una eina de cerca de medicaments autoritzats que ofereix l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo. La informació mostrada farà referència a la disponibilitat del medicament en oficines i/o serveis de farmàcia, donant detalls de la seva situació d'autorització, estat de comercialització i els possibles problemes de subministrament. 

Accés obert

 

 

 

 

Engineering

Clute Institute és una institució que publica i promou la investigació acadèmica des de 1985. Ofereix accés gratuït a 20 revistes de l'àrea de l'economia, l'educació i la ciència. 

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

A la pàgina de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) es poden consultar diferents informacions de registres oficials: informació d'entitats, emissions, admission i opa, empreses de serveis d'inversió, entitats de crèdit, d'emissió, de capital-risc i moltes altres informacions d'interés per al mercat de valors.

Accés obert

 

 

 

 

Management

Consumer Health: main edition és una base de dades propietat d' EBSCO que proporciona suport a les necessitats d'informació dels pacients i fomenta una informació global sobre els temes relacionats amb la salut. Inclou el contingut de més de 500 revistes, més de 500 e-books i obres de referència, i prop de 500 imatges mediques i diagrames.

Pagament-Accés dins del campus

Acceso campus IQS

 

 

 

 

Multidisciplinar

Core és un agregador de continguts en accés obert de documents científics gestionat conjuntament entre la Open University i JIS. Actualment conté més de 131 mil articles en accés obert i desenes de milers de revistes, recollit de més de 3.600 repositoris de tot el món.

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

D

Dialnet és un portal bibliogràfic centrat principalment en l'àmbit de les ciències humanes, jurídiques i socials. La seva principal funció és donar major visibilitat a la literatura científica hispana. Conté els sumaris de la gran majoria de revistes publicades dins aquest àmbit geogràfic. En molts casos, conté l'enllaç al text complet. 

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

Dissertation.com és una base de dades que conté resums de milers de tesis doctorals. Permet fer cerques per autor, títol, tema i ISBN. El resultat mostra les dades bibliogràfiques i el resum. Es poden visualitzar gratuïtament les primeres pàgines del document. Opció de compra del text complet en diversos formats.

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

DOAB és un directori de llibres electrònics en accés obert. Disposa de més de 19.000 llibres de més de 300 editorials.      

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

DOAJ és un directori de més de 13.000 revistes de temàtica multidisciplinar, que es poden consultar en accés obert. La seva missió és augmentar la visibilitat, accessibilitat, ús i impacte de qualitat, proporcionant accés obert a revistes peer review a nivell mundial de disciplines diverses. DOAJ té el compromís de ser 100% independent i ofereix tots els seus serveis i metadades lliures d'ús i reutilització per tothom.

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

La Base de dades del DOGC, és un recurs documental de caràcter jurídic actualitzat diàriament. Permet la cerca i recuperació de documents publicats en el DOGC des del número 1, publicat el 5 de desembre de 1977. 

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

E

Econlit és una base de dades produïda per la American Economic Association. Permet accedir a les referències bibliogràfiques i resums d'articles de més de 550 revistes, així com monografies, tesis, working papers,... de l'àmbit de l'economia i l'empresa.

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

 

 

Management

ELIXIR Core - Biological Data Resources recopila un conjunt de recursos de dades europeus relacionats amb les ciències de la vida, concretament dades biològiques, a diferents bases de dades com ArrayExpress, BRENDA, CATH, ChEBI, ChEMBL, EGA, ENA, Ensembl, Europe PMC, Human Protein Atlas, IntAct, InterPro, MINT, Orphadata, PDBe, PRIDE, SILVA, STRING i UniProt.

Accés obert

 

 

Tutorials de ELIXIR Core - Biological Data Resources

 

Engineering

 

Eric és la principal base de dades bibliogràfica referencial i internacional especialitzada en ciències de l'educació. Indexa més de 20.000 articles de revista per any.

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

 

 

Multidisciplinar

EUR-Lex permet consultar en les 24 llengües oficials de la UE: el Diario Oficial de la Unión Europea, la legislació de la UE (tractats, directives, reglaments, decisions, legislació consolidada, etc.), els textos preparatoris (propostes legislatives, informes, llibres verds i blancs, etc.), la jurisprudència de la UE (sentències, autos, etc.), acords internacionals, documents de la AELC, i altres documents públics. També permet seguir pas a pas els procediments legislatius. La base de dades s'actualitza a diari i té més de 3 milions d'entrades que recullen textos des de 1951.

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

La Farmacopea Europea (Ph. Eur.) és una obra de referència única per al control de qualitat dels medicaments. Les normes oficials que conté proporcionen una base científica per al control de qualitat durant tot el cicle de vida d'un producte. Aquestes normes són legalment vinculants, tal com s'estableix en el Conveni del Consell d'Europa sobre l'elaboració d'una Farmacopea Europea i en la legislació farmacèutica nacional i de la UE. Els estàndards de qualitat de la Ph. Eur. són obligatoris en la mateixa data en tots els Estats Parts de la convenció.

Pagament-Accés dins del campus

Accés usuari/contrasenya

 

 

 

 

Engineering

I

Ideas és una base de dades de temàtica econòmica que indexa més de 2.900.000 articles d'investigació, i gran part a text complet. 

Accés obert

 

 

 

 

Management

INEbase és el sistema que utilitza l'Instituto Nacional de Estadística per l'emmagatzematge de la informació estadística a internet. Conté tota la informació que l'INE produeix en formats electrònics.

Accés obert

 

 

 

 

Management

IntechOpen és un portal de llibres científics en accés obert que conté més de 3.550 llibres de l'àmbit de la ciència, la tecnologia i la medicina. És una plataforma formada per més de 108.500 autors i editors científics i que compta amb el suport de Web of Science. 

Accés obert

 

 

 

 

Engineering

ITC és una base de dades de comerç internacional que proporciona accés a Trade Map (estadístiques mensuals, trimestrals o anuals, tendències i indicadors de fludes de comerç internacional...); Market Access Map (aranzels, indicadors de protecció i simulacions d'aranzels...); Investment Map (inversió directa estrangera (IDE), comerç, accés a mercat i dades de filials estrangeres per preparar estratègies de promoció de IDE...); Standards Map (accés a informació comprensiva en estàndards privats per augmentar les oportunitats per la producció i intercanvi comercial sostenible).

Accés obert

 

 

 

 

Management

J

JCR és un producte per l'anàlisi i avaluació de revistes científiques essencial per a bibliotecaris, editors, autors i estudiants, analistes d'informació i demés persones que necessiten conèixer l'impacte i influència d'una publicació sobre la comunitat investigadora global. JCR ajuda a mesurar la influència de la investigació i mostra les relacions entre les revistes citades i les que citen.

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

 

 

Multidisciplinar

K

Knoema és una font molt completa de dades d'intel·ligència empresarial global del món. Conté més de 3,3b de sèries temporals publicades per més de 1,4k de fonts oficials. Presenta les dades de moltes maneres diferents, fent servir la intel·ligència artificial i serveix per l'ajuda a la presa de decisions de les organitzacions. Permet la visualització de la informació, però l'exportació de diverses d'aquestes dades està limitada a les versions de pagament.

Accés obert

 

 

 

 

Management

L

Francis Lefebvre permet la consulta online del Memento Contable (anàlisi del PGC per a PYMES i microempreses, consultes de l'ICAC, etc.), Memento Social (informació laboral i de la Seguretat Social i normativa vigent) i Memento Fiscal (novetats i reformes legislatives), tots ells actualitzats setmanalment amb les últimes novetats normatives, doctrinals i jurisprudència que s'hagin aprovat al llarg de l'any. 

Pagament-Accés dins del campus

Accés usuari/contrasenya

 

 

 

 

Management

LENS és un cercador d'informació científica que tracta d'enllaçar el món de les patents amb el de les publicacions científiques.  

Accés obert

 

 

 

 

Engineering

M

Market Access Database (MADB) és una base de dades depenent de la Comissió Europea que dona informació a les empreses que exporten des de la UE sobre les condicions d'importació en els mercats dels països en desenvolupament. Ofereix informació sobre drets i impostos sobre les importacions de productes a determinats països, procediments i documents necessaris per al despatx de duanes al país associat, estadístiques sobre les fluctuacions del comerç de mercancies entre els països de la UE i els països que no pertanyen a la UE, barreres comercials que afecten a les seves exportacions, mesures de seguretat alimantària/salut animal/salut vegetal, acords preferencials i normes d'origen, serveis per a les PIMES i informació comercial del país.

Accés obert

 

 

 

 

Management

Market Analysis Tools - ITC és una base de dades de comerç internacional que proporciona accés a Trade Map (estadístiques mensuals, trimestrals o anuals, tendències i indicadors de fluxe de comerç internacional,...); Market Access Map (aranzels, indicadors de protecció i simulacions d'aranzels...); Investment Map (inversió directa extrangera (IDE), comerç, accés a mercat i dades de filials estrangeres per preparar estratègies de promoció de IDE...); Standards Map (accés a informació comprensiva en estàndards privats per augmentar les oportunitats per a la producció i intercanvi comercial sostenible).

Accés obert

 

 

 

 

Management

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), és una editorial acadèmica en accés obert, fundada al 1996. Publiquen al voltant de 200 revistes acadèmiques revisades per parells i en accés obert de deu camps diferents com física, química, biologia, biomedicina, filosofia i ciències socials.

Accés obert

 

 

 

 

Engineering

Medicamentalia és un projecte periodístic internacional de Civio sobre l'accés global a la salut. Combina  periodisme d'investigació, anàlisi de dades i reportatges sobre el terreny en diversos països del món. En aquest projecte també es poden trobar altres continguts relacionals amb la salut i la transparència en aquest sector.

Accés obert

 

 

 

 

Engineering

N

NCBI és la base de dades del Centro Nacional para la Información Biotecnológica o National Center for Biotechnology Information (NCBI) que és part de la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units. Conté articles biomèdics d'investigació, així com informació rellevant en biotecnologia.  

Accés obert

 

 

 

 

Engineering

O

Oapen és una fundació sense ànim de lucre dedicada a la publicació en accés obert de llibres acadèmics. OAPEN proporciona una plataforma per a la difusió del text complet de llibres, principalment de l'àrea de les humanitats i ciències socials. Conté aproximandament 2.000 llibres europeus en accés obert, de diverses temàtiques i amb predomini de la llengua anglesa.

Accés obert

 

 

 

 

Management

1findr és una plataforma d'articles peer reviewed de temàtica multidisciplinar, en tots els idiomes i països. Permet accedir a 27 milions d'articles de fonts d'informació com arXiv, DOAJ o Scielo des d'una única plataforma d'accés.

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

P

Passport Euromonitor és una base de dades especialitzada en estudis de mercat, que proporciona una anàlisi estratègica sobre indústries, països, consumidors i empreses. Proporciona una visió global de la indústria i el panorama econòmic de més de 200 països i 1.150 ciutats.

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

La primera vegada que s'accedeixi al recurs, després de la validació URL, cal donar una sèrie de dades per finalitzar el registre.

Manuals d'ús

 

Management

Pharmakoteka és una base de dades d'específics i especialitats farmacéutiques antigues (1800-1960), creada com una línia d'investigació del Museu de Farmàcia Catalana i com a eina docent de la Unitat d'Història, Legislació i Gestió farmacéutiques de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, 

Accés obert

 

 

 

 

Engineering

PillBox és una base de dades de medicaments sòlids comercialitzats a EUA. Es pot buscar per la forma, color, tamany, etc.. Especialment rellevant per la gran quantitat i qualitat d'imatges per a la seva fàcil identificació. Permet l'ús d'aplicatius mòbils i enllaça amb els valors i caractarístiques del medicament.

Accés obert

 

 

 

 

Engineering

Project MUSE ofereix una àmplia col·lecció de llibres i revistes sobre humanitats i ciències socials, molts d'ells editats per universitats americanes.

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

PsycINFO és una base de dades internacional especialitzada en psicologia de l'American Psychological Association. Indexa 2.300 títols de revistes aproximadament i s'accedeix a través d'EbscoHost. 

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

 

 

Multidisciplinar

PubMed inclou més de 23 milions de cites de literatura biomèdica de MEDLINE, revistes de ciències de la vida i llibres electrònics. Les cites poden incloure enllaços a contingut en text complet de PubMed Central i llocs web d'editors. 

Accés obert

 

 

 

 

Engineering

R

RACO, és un repositori especialitzat en revistes científiques, on es poden consultar en accés obert els articles a text complet. Són revistes científiques, culturals i erudites catalanes, editades per una institució científica, cultural i/o erudita catalana, o publicades en català, o bé relaciondes amb la història o la cultura catalana.

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

RECERCAT, el Dipòsit de la Recerca de Catalunya, és un repositori cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura d'investigació de les universitats i centres de recerca de Catalunya, així com articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes d'investigació, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc. Aquest projecte està impulsat per les universitats de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya, gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), patrocinat per la Generalitat de Catalunya i compta amb la participació d'altres institucions catalanes. 

Accés obert

 

 

Més informació

 

Multidisciplinar

RECOLECTA o Recolector de Ciencia Abierta és una plataforma que agrupa tots els repositoris científics espanyols i que proveeix de serveis als gestors de repositoris, als investigadors i als agents implicats en l'elaboració de polítiques. 

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

Refinitiv Eikon és una base de dades que proporciona informació sobre els mercats financers, donant accés a dades, informació i noticies en temps real per permetre el seu anàlisi.

Pagament-Accés dins del campus

Accés usuari/contrasenya

 

 

 

 

Management

RePEc (Research Papers in Economics) és un projecte de col·laboració de centenes de voluntaris a 102 països per a millorar la difusió de les recerques en economia i ciències afins.El nucli del projecte és una base de dades bibliogràfica descentralitzada de documents de treball, articles de revistes, llibres, capítols de llibres i components de programes informàtics, tot mantingut per voluntaris. Les dades reunides s'utilitzen després a diversos serveis que ofereixen les metadades reunides als usuaris, o les milloren.

Fins ara, més de 2.000 arixus de 102 països han aportat uns 3 milions d'articles de recerca de 3.500 revistes i 5.000 sèries de documents de treball. Mes de 57.000 autors s'han registrat i se serveixen 75.000 suscripcions per correu electrònic cada setmana.

Accés obert

 

 

 

 

Management

S

SABI és una eina que permet recuperar de manera senzilla i ràpida la informació general i comptes anuals de més de 1,25 milions d'empreses espanyoles i més de 500.000 portugueses. Conté informació econòmica i financera de més de 550.000 empreses espanyoles i més de 67.000 empreses portugueses. Les dades recollides són dels últims 10 anys.

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

Manuals d'ús

 

Management

Sales & Marketing Source és una base de dades propietat d'EBSCO que proporciona suport als professionales de vendes i del màrqueting .Inclou articles d'una gran varietat d'indústries i proporciona informació sobre les millors pràctiques de la disciplina

Pagament-Accés dins del campus

Acceso campus IQS

 

 

 

 

Management

SciFindern és una eina d'investigació que permet explorar les bases de dades de CAS que contenen literatura de diverses disciplines, abarcant ciències biomèdiques, química, enginyeria, ciències de materials, agricultura, etc. Les cerques es poden realitzar en revistes i patents de tot el món, utilitzant subestructures i reaccions.  

Pagament-Accés dins del campus +

Accés combinat
campus IQS + usuari/contrasenya

 

 

Accés offcampus Manuals d'ús Instruccions de registre

 

Engineering

Scimago és un producte per a l'anàlisi i l'avaluació de revistes científiques. Presenta dades estadístiques de cites des de 1996 en endavant, que proporcionen una manera sistemàtica i objectiva de determinar la importància relativa de les revistes dins de les seves categories temàtiques (factor d'impacte de les revistes). És una eina essencial per bibliotecaris, editors, autors, professors i estudiants, analistes d'informació i demés persones que necessiten conèixer l'impacte i la influència d'una publicació sobre la comunitat investigadora global.

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

Scopus és una base de dades de referències bibliogràfiques d'articles de revistes que ofereix accés a la informació actual i retrospectiva de resums d'autors i índexs de cites de milers de publicacions internacionals en els camps de les ciències, ciències socials, arts i humanitats. 

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

Manuals d'ús

 

Multidisciplinar

Social Science Research Network (SSNR) és una base de dades cooperativa de més de 250.000 autors que permet una ràpida difusió de la producció científica a l'àrea de l'economia i les ciències socials. Conté més de 450.000 articles a text complet. 

Accés obert

 

 

 

 

Management

T

TDX, és un repositori cooperatiu que conté, en format digital i d'accés lliure, les tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i a d'altres comunitats autònomes. Conté més de 29.000 tesis, xifra que augmenta diàriament. 

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

TESEO és una base de dades que conté tesis doctorals espanyoles des de 1976. És una pàgina creada per permetre al futur doctor introduïr les dades de la seva tesi al sistema. El sistema controlarà les diferents passes per les que passi la tesi, i un cop aprovada quedarà emmagatzemada en el sistema de consulta TESEO per poder ser consultada des d'internet. 

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

U

Ullmann's és una de les obres de referència més importants de la química industrial. conté 1.000 articles elaborats per 3.000 experts en els respectius camps. Conté 16 milions de paraules, 30.000 figures. Les àrees temàtiques que inclou són: química orgànica i inorgànica, materials, productes farmacèutics, polímers i plàstics, metalls i aleacions, biotecnologia, química dels aliments, enginyeria de processos i operacions bàsiques, mètodes anàlitics, medi ambient, etc.  

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

 

 

Engineering

UNCTADstat és una base de dades estadístics mundial creada per la Conferència de les Nacions Unides sobre el Comerç i Desenvolupament (UNCTAD) que ofrereix una àmplia cobertura de temes amb les tendències econòmiques, les entrades i sortides d'inversió estrangera directa (IED), les existències, la població, els preus dels productes bàsics i molts altres. La informació es pot presentar en forma de gràfic o taula i es pot exportar fàcilment en diversos formats d'arxiu.

Accés obert

 

 

 

 

Management

UNESdoc és el repositori obert de la UNESCO des del que ofereix més de 300 llibres en línia, i també informes i articles de lliure accés sota el sistema de llicencies obertes creative commons

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

Al web oficial de la Unió Europea existeix un apartat específic que ofereix una visió general de les publicacions, informes, estadístiques i biblioteques de la UE. Permet l'accés al registre de documents de les institucions de la UE on es troben tots els documents oficials de la UE.

Accés obert

 

 

 

 

Management

USP proporciona accés als estàndards oficials de l'Administració d'Aliments i Medicaments de EUA,  per a medicaments i formes farmacèutiques, excipients i preparats magistrals i altres productes farmacèutics. La versió actual de les normes USP-NF considerades oficials per la USP són exigibles per la FDA (Food and Drug Administration) per als medicaments que es fabriquen i comercialitzen a EUA. És essencial per al control de qualitat, investigació i desenvolupament de mètodes d'anàlisi. Recull les monografies d'excipients, de principis actius i formes i preparacions farmacèutiques.

Pagament-Accés dins del campus

Accés usuari/contrasenya

 

 

 

 

Engineering

W

El Banc de dades (DataBank) del Banc Mundial és una eina d'anàlisi i visualització que conté col·leccions de dades de sèries cronològiques sobre diversos temes. Es poden crear consultes; generar quadres, gràfics i mapes; i guardar-los, incrustar-los i compartir-los. També és possible la consulta de microdades (dades de mostreig), moltes de lliure accés, i informació pròpia sobre el Banc Mundial.

Accés obert

 

 

 

 

Management

L'Organització Mundial del Comerç posa a l'abast del públic gran quantitat de documents oficials dels Consells i Comitès de l'OMC, així com diverses altres fonts d'informació, com bases de dades (gran quantitat d'elles d'accés lliure), estadístiques comercials, investigacions econòmiques, publicacions de l'OMC, vídeos, arxius d'àudio, fotografies i textos jurídics (el conjunt dels acords de l'OMC que constitueixen col·lectivament el marc jurídic de l'Organització).

Accés obert

 

 

 

 

Management

Web of Science és una base de dades de referències bibliogràfiques d'articles de revistes, que ofereix accés a informació actual i retrospectiva de resums d'autor i índexs de més de 12.000 publicacions internacionals en els camps de les ciències, ciències socials i humanitats.

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

Manuals d'ús

 

Multidisciplinar