Dades de recerca

Dades de recerca

Els projectes finançats per la Comissió Europea hauran d'elaborar un Pla de Gestió de Dades i dipositar les dades en accés obert seguint els principis FAIR, i per tant les dades hauran de poder trobar-se, que siguin accessibles, interoperables i reutilitzables per augmentar l'eficiència i la transparència de la recerca. Pots ampliar la informació, conèixer bones pràctiques i d'altres requeriments al manual FAIR x FAIR: requisits factibles, assolibles i implementables per a un repositori de dades de recerca FAIR.

Imatge: https://book.fosteropenscience.eu/

Pla de Gestió de Dades (DMP)

Un Pla de Gestió de Dades, també conegut com a Data Management Plan (DMP), és un document on s'han de representar totes les dades que s'han recopilat durant el procés d'una investigació científica d'aquells projectes que s'han finançat amb diners públics.

 

Per realitzar aquest document, et recomanem que utilitzis l'eiNa DMP on podràs emmagatzemar la informació, actualitzar-la, compartir-la i guardar-la en el format que desitgis.

 Pots consultar el manual per accedir a l'eina i començar a fer un DMP.

Accedeix al Manual

Dades de recerca en obert

Per la publicació de les dades en obert, la URL participa en el Repositori de Dades de Recerca de la Catalan Open Research Area també conegut com CORA.RDR, que és el repositori de confiança específic per a dades de recerca de les universitats catalanes i dels centres CERCA. Les metadades publicades al RDR es troben indexades a Google Dataset Search, DataCite Search, OpenAIRE i Mendeley Data, i compleix amb els principis FAIR. Les dades es publiquen en accés obert mitjançant conjunts de dades (datasets) formats pel fitxer o fitxers de les dades de recerca, un identificador persistent, la descripció dels formats utilitzats, metadades descriptives de les dades, el fitxer readme i, si escau, altra documentació de context.

Accedeix al manual

 

També us recomanem que consulteu aquestes dues sessions de l'Oficina de Recerca i Innovació de la Universitat Ramon Llull, així com la informació que ofereixen sobre Dades obertes