Evitar el plagi

Evitar el plagi

Tot treball científic requereix estar ben documentat i s'han de citar totes les fonts que s'han utilitzat en reconeixement del treball dels altres per delimitar responsabilitats i autories. El fet d'ometre aquest reconeixement, es considera una apropiació i rep el nom de plagi, ja que s'ha de citar tot el que no sigui propi  (ja siguin textos, imatges, audiovisuals, etc.) i que no pertanyi al coneixement de domini públic.

Recomanacions

A Biblioteca IQS et proposem una guia de bones pràctiques sobre honestedat acadèmica per evitar el plagi en la redacció de treballs científics:

  1. Donar la importància necessària a la honestedat acadèmica, recomanant sempre la incorporació de les cites i referències bibliogràfiques necessàries en la redacció dels teus treballs.
  2. Els recursos que es consideren fiables són aquells generats per universitats i centres d'investigació, organismes públics oficials, institucions culturals i científiques, o entitats i editorials científiques i acadèmiques reconegudes. Pel contrari, evitarem fòrums i espais d'intercanvi d'opinions, blogs, espais d'interacció social i entreteniment o espais de contingut sense control selectiu. Si el/la professor/a recomana algun recurs d' aquestes tipologies, que sigui de forma molt concreta.
  3. Fomentar les cerques d'informació alternativa a la proporcionada directament pel professorat. D'aquesta manera, es fomenta la cerca en diferents fonts d'informació i la utilització de les citacions bibliogràfiques. A Biblioteca disposem de diferents recursos i bases de dades per facilitar les cerques, i així fomentar que l'alumnat s'apropi a la investigació científica.
  4. Informar als/a les estudiants dels diferents tipus de plagi existents perquè siguin conscients.
  5. Informar sobre els estils de cita que es desitja als treballs científics, a més de conscienciar a l'alumnat de la importància de les cites i de les referències com una part més del treball científic, així com la manera de presentar-ho de forma coherent, organitzada i uniforme.
  6. Informar sobre les llicències d'ús en aquells casos en els quals s'extregui la informació d'Internet i no es vegi clarament la seva autoria. Sempre s'haurà de citar les fonts utilitzades, ja sigui un text, una imatge o un gràfic extret de forma lliure a través de págines web.
  7. Recomanar l'alumnat que realitzi una consulta a l'equip de Biblioteca, davant qualsevol tipus de dubte: propietat intel·lectual, drets d'autor, citacions i referències bibliogràfiques, fonts d'informació, consulta en bases de dades, gestors de referències, etc.

A més, pots consultar aquestes eines i recursos que proporcionem des de Biblioteca IQS, per facilitar el compliment:

Manuals de citacions

Existeixen diferents manuals i obres que faciliten la redacció de les cites bibliogràfiques de manera normalitzada, per les diferents tipologies documentals (llibres, articles de revista, pàgines web, etc.).

 Consulta la informació referent als Drets d'autor i citació de documents

Gestor de referències bibliogràfiques

Per donar suport a la comunitat investigadora, Biblioteca IQS disposa d'un gestor de referències bibliogràfiques, Mendeley, que permet crear llistes de referències i crear bibliografies.

 Consulta més informació a Gestió de referències: Mendeley

 

Formació

Biblioteca IQS organitza sessions de formació dels diferents recursos bibliogràfics de què disposa. A l'inici dels estudis l'alumnat rep una formació per conèixer els serveis bàsics de Biblioteca i, al llarg de la carrera, rep diferents sessions de formació específica en bases de dades i recursos d'informació electrònica.

 Consulta més informació a Formació d'usuaris.

Assessorament personalitzat

Biblioteca IQS organitza sessions de formació personalitzada per l'alumnat de 4rt curs o màster per la preparació dels TFG o TFM per adquirir competències en la cerca d'informació i la seva posterior gestió de les dades.

 Consulta més informació a Sessions de Treballs Finals de Grau / Màster.

Sistemes antiplagi

Els sistemes antiplagi són programes informàtics que permeten detectar el plagi en els treballs científics. Alguns dels sistemes antiplagi són:

Ouriginal

Ouriginal és el sistema antiplagi més utilitzat en la majoria de les universitats europees. Compara els continguts per revisar amb els documents públics que es troben a Internet, material publicat i aquells documents donats a través de la pròpia eina.

DupliChecker

DupliCheker és un sistema antiplagi gratuït, que permet avaluar un text, un arxiu o una web i ofereix un informe de resultats indicant les coincidències.

Plagiarisma

Plagiarisma detecta coincidències a partir d'un text, arxiu o URL. És gratuït, però per algunes opcions s'ha d'estar enregistrat.

Plagium

Plagium és un sistema gratuït (opció cerca rápida), que permet realitzar una cerca per text i recupera documents trobats que mostren una coincidència.