Evitar el plagi

Evitar el plagi

Tot treball científic requereix estar ben documentat i s'han de citar totes les fonts que s'han utilitzat en reconeixement del treball dels altres per delimitar responsabilitats i autories. El fet d'ometre aquest reconeixement, es considera una apropiació i rep el nom de plagi, ja que s'ha de citar tot el que no sigui propi  (ja siguin textos, imatges, audiovisuals, etc.) i que no pertanyi al coneixement de domini públic.

Recomanacions

A Biblioteca IQS et proposem una guia de bones pràctiques sobre honestedat acadèmica per evitar el plagi en la redacció de treballs científics:

  1. Donar la importància necessària a la honestedat acadèmica, recomanant sempre la incorporació de les cites i referències bibliogràfiques necessàries en la redacció dels teus treballs.
  2. Els recursos que es consideren fiables són aquells generats per universitats i centres d'investigació, organismes públics oficials, institucions culturals i científiques, o entitats i editorials científiques i acadèmiques reconegudes. Pel contrari, evitarem fòrums i espais d'intercanvi d'opinions, blogs, espais d'interacció social i entreteniment o espais de contingut sense control selectiu. Si el/la professor/a recomana algun recurs d' aquestes tipologies, que sigui de forma molt concreta.
  3. Fomentar les cerques d'informació alternativa a la proporcionada directament pel professorat. D'aquesta manera, es fomenta la cerca en diferents fonts d'informació i la utilització de les citacions bibliogràfiques. A Biblioteca disposem de diferents recursos i bases de dades per facilitar les cerques, i així fomentar que l'alumnat s'apropi a la investigació científica.
  4. Informar als/a les estudiants dels diferents tipus de plagi existents perquè siguin conscients.
  5. Informar sobre els estils de cita que es desitja als treballs científics, a més de conscienciar a l'alumnat de la importància de les cites i de les referències com una part més del treball científic, així com la manera de presentar-ho de forma coherent, organitzada i uniforme.
  6. Informar sobre les llicències d'ús en aquells casos en els quals s'extregui la informació d'Internet i no es vegi clarament la seva autoria. Sempre s'haurà de citar les fonts utilitzades, ja sigui un text, una imatge o un gràfic extret de forma lliure a través de págines web.
  7. Recomanar l'alumnat que realitzi una consulta a l'equip de Biblioteca, davant qualsevol tipus de dubte: propietat intel·lectual, drets d'autor, citacions i referències bibliogràfiques, fonts d'informació, consulta en bases de dades, gestors de referències, etc.

A més, pots consultar aquestes eines i recursos que proporcionem des de Biblioteca IQS, per facilitar el compliment:

Manuals de citacions

Existeixen diferents manuals i obres que faciliten la redacció de les cites bibliogràfiques de manera normalitzada, per les diferents tipologies documentals (llibres, articles de revista, pàgines web, etc.).

 Consulta els documents disponibles a Biblioteca IQS, o la informació referent als Drets d'autor i citació de documents

Gestor de referències bibliogràfiques

Per donar suport a la comunitat investigadora, Biblioteca IQS disposa d'un gestor de referències bibliogràfiques, Mendeley, que permet crear llistes de referències i crear bibliografies.

 Consulta més informació a Gestió de referències: Mendeley

 

Formació

Biblioteca IQS organitza sessions de formació dels diferents recursos bibliogràfics de què disposa. A l'inici dels estudis l'alumnat rep una formació per conèixer els serveis bàsics de Biblioteca i, al llarg de la carrera, rep diferents sessions de formació específica en bases de dades i recursos d'informació electrònica.

 Consulta més informació a Formació d'usuaris.

Assessorament personalitzat

Biblioteca IQS organitza sessions de formació personalitzada per l'alumnat de 4rt curs o màster per la preparació dels TFG o TFM per adquirir competències en la cerca d'informació i la seva posterior gestió de les dades.

 Consulta més informació a Sessions de Treballs Finals de Grau / Màster.

Sistemes antiplagi

Els sistemes antiplagi són programes informàtics que permeten detectar el plagi en els treballs científics. Alguns dels sistemes antiplagi són:

Urkund

Urkund és el sistema antiplagi més utilitzat en la majoria de les universitats europees. Compara els continguts per revisar amb els documents públics que es troben a Internet, material publicat i aquells documents donats a través de la pròpia eina.

DupliChecker

DupliCheker és un sistema antiplagi gratuït, que permet avaluar un text, un arxiu o una web i ofereix un informe de resultats indicant les coincidències.

Plagiarisma

Plagiarisma detecta coincidències a partir d'un text, arxiu o URL. És gratuït, però per algunes opcions s'ha d'estar enregistrat.

Plagium

Plagium és un sistema gratuït (opció cerca rápida), que permet realitzar una cerca per text i recupera documents trobats que mostren una coincidència.