Study of microplastics role in seawater based on collected samples across the oceans during the Barcelona World Race 2015

Autor/a

Singla Milà, Mireia 

Abstract

Els microplàstics s’han convertit en un gran problema mediambiental. La sobreproducció i l’ús excessiu del plàstic ha dificultat el seu correcte tractament y això provoca que sigui el sector amb un major creixement en la generació de residus. Els residus plàstics, a través de diversos processos es degraden i es trenquen en partícules mes petites donant lloc als microplàstics. També es poden trobar un altre tipus de microplàstics, aquells originats i fabricats d’aquesta mida de forma intencionada. Tot i que s’han publicat diversos articles científics demostrant la presencia de microplàstics a zones mol localitzades, cap d’ells mostra una visió global sobre aquest problema mediambiental. En aquesta tesis presentem el desenvolupament d’una nova metodologia de mostreig de microplàstics a més de la retenció d’altres contaminants orgànics suspesos en l’aigua de mar. Per això, hem col·laborat amb la Fundació de Navegació Oceànica de Barcelona (FNOB), entitat organitzadora de la Barcelona World Race (BWR) y amb el grup Sailing Technologies. A través d’aquesta col·laboració, hem desenvolupat un dispositiu de mostreig instal·lat en un dels vaixells participants en la BWR 2015 que es capaç de col·lectar microplàstics i contaminants orgànics en aigua superficials en varies localitzacions del mon passant per quatre oceans (Mar Mediterrani i Oceans Atlàntic, Pacífic e Índic). Hem realitzat la caracterització dels microplàstics mostrejats durant la BWR 2015. L’anàlisi de la seva morfologia, composició i distribució ens ha permès conèixer el nivell de contaminació i l’impacte de tenir aquest tipus de micropartícules en els oceans. També hem demostrat el efecte concentrador dels microplàstics. Hem desenvolupat un mètode analític reproduïble per l’extracció i quantificació de varies famílies de contaminants orgànics de diferents tipus de micropartícules polimèriques. Per últim, es desenvolupa una metodologia per l’elució dels cartutxos SPE utilitzats durant la BWR 2015. A més, s’ha realitzat un anàlisis PCA i s’han agrupat les mostres en funció de diferents paràmetres com les corrents, la localització o la seva posició respecte l’equador. En conclusió, aquesta tesis proporciona informació sobre l’estat global dels oceans en relació als microplàstics i les seves conseqüències. L’estudi del efecte dels microplàstics en els oceans de forma global ajuda a comprendre la situació mediambiental actual.

TDX

 

Director/a

Borrós Gómez, Salvador 
Broto Puig, Francesc   

Departament

IQS SE - Química Analítica i Aplicada

Data de defensa

2020-10-08