AdSpace S.L.

Autor/a

Albadalejo Ghanime, Robert 
Suñé Campoy, Àlex

 

Abstract

Actualment i cada vegada més, hi ha productes menys diferenciats ( "commodities") i serveis més competits, però la demanda continua sent la mateixa o fins i tot menor per les circumstàncies actuals. En aquest punt, les empreses necessiten maximitzar vendes enfront de la ferotge competència. Mentre que els consumidors són cada vegada més analítics (comparadors i selectius) amb un clar enfocament qualitat / preu. Pel que necessiten un model atractiu sobre el qual triar intel·ligents decisions de compra.
D'aquesta necessitat dual sorgeix AdSpace, 1 ads marketplace o punt de trobada entre empreses i consumidors dedicat 100% a la publicitat en vídeo, ja que és la més atractiva a ulls de consumidor. Però què avantatge diferencial obtenen els consumidors a l'visualitzar anuncis d'empreses? Un sistema d'acumulació de punts, els quals aconsegueixen per cada visualització i a posteriori canvien en les ofertes dels productes o serveis promocionats (propietat de les empreses clients) per aplicar-se un descompte de què ens fem càrrec.
Dit això, la rendibilitat de el model de negoci rau en la venda de contractes a les empreses (clients). Les quals veuran d'aquesta situació una oportunitat enorme per anunciar-se a la plataforma que deixarà per sempre enrere les inabastables inversions de publicitat, superant en preu fins i tot als emergents Google Ads i Facebook Ads que s'han erigit com a principal font de publicitat, lligat a l'incessant auge de l'món digital que pretenem explotar.
Pel que fa a la mida de mercat, una virtut d'el model de negoci és que no es limita a un segment d'empreses, sinó que englobem qualsevol tipus d'empreses. A Espanya hi ha milions, totes interconnectades a Internet i amb la necessitat d'anunciar-però la majoria amb recursos limitats.
Es preveuen unes vendes de 579.933 € per al primer any, i de 801.772,50 € i 1.048.341,50 € per als exercicis econòmics immediats, sustentades bàsicament per les ingents inversions en màrqueting. En realitat, aquestes vendes no són tan elevades tenint en compte els importants despeses variables inherents a les vendes que es produeixen després de cobrar-les i que detallarem al llarg de l'TFG.
La inversió inicial és de 160.000 € i finançada de la següent manera. D'una banda, un capital de 135.000 € compost per 50.000 € aportats pels socis (25.000 € cada un) i els 85.000 € restants aportats per inversors externs. Per l'altre costat, un préstec bancari a llarg termini de 25.000 € a un interès de el 4% i un venciment de 5 anys. Tot això en condicions que respecten un òptim ràtio d'endeutament d'acord amb la viabilitat econòmica i financera del negoci.

 

Director/a

Martínez Guillén, Mari Carmen

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Data

2020-05-11