Anàlisi de Citocines en sèrums humans de pacients amb Encefalomielitis Miàlgica, Síndrome de Fatiga Crònica (EM/SFC) i posterior tractament utlitzant un model in vitro de múscul esquelètic

Autor/a

Blanch Julià, Alba

Abstract

L’encefalomielitis miàlgica/síndrome de fatiga crònica (EM/SFC) és una malaltia rara que afecta al voltant d’un 0.5% de la població mundial, però encara no s’ha descobert cap biomarcador molecular o cel·lular específic per diagnosticar-la. L’EM/SFC es caracteritza per una fatiga intensa i patiment a l’acabar exercicis físics i/o mentals. El múscul esquelètic humà (SKM de l’anglès Human Skeletal Muscle) té un paper essencial en l’EM/SFC i pot ser de gran interès a l’hora de buscar una cura per aquesta malaltia. S’ha trobat que la variació de la funció del SKM està relacionada amb la patogènesi de la malaltia i, es creu que la interleucina 6 (IL-6) i la proteïna quimioatraient de monòcits 1 (MCP-1 de l’anglès Monocyte Chemoattractant Protein 1) també podrien estar associades amb la inflamació que causa aquesta patologia. Així doncs, per un costat, en aquest projecte, s’han quantificat aquestes dues citocines en mostres de sèrum humà de pacients amb EM/SFC i s’ha arribat a la conclusió que, les persones que pateixen aquesta malaltia produeixen més citocines IL-6 i MCP-1 que les persones sanes. Per l’altre costat, s’ha estudiat l’efecte d’aquests sèrums en cèl·lules musculars esquelètiques humanes (SkMC de l’anglès Human Skeletal Muscle Cells) i s’ha pogut determinar que aquestes cèl·lules s’alteren amb l’addició d’aquests. En definitiva, amb aquest treball s’han trobat dues citocines que sembla que podrien tenir un rol important com a biomarcadors pel diagnòstic d’EM/SFC. 

 

Director/a

Fornaguera Puigvert, Cristina
 

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-09-08