Análisis de los puertos de dos nodos logísticos del Corredor Mediterráneo

Autor/a

Estébanez Núñez, Nerea 

Abstract

Es valora el paper de la logística a la cadena de valor de la indústria, en particular l'èmfasi en el transport de mercaderies, les seves diferents maneres i la xarxa existent al país i es realitza una anàlisi comparativa de dos ports pertanyents al mateix corredor logístic de la UE. Per a això, s'avaluen els KPIs que es consideren més significatius per a l'estudi.

 

Director/a

Espasa Sempere, María Luisa
 

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-09-16