Análisis de neurotransmisores en cerebros de ratón expuestos a N-etilpentilona

Autor/a:

Larrión Madoz, Javier

Abstract

Els neurotransmissors monoaminérgics són substàncies que regulen una gran quantitat de processos cerebrals dels vertebrats. Es per això que l’interès per estudiar i desvetllar com es poden veure afectats per una exposició a agents externs ha anat en augment els últims anys, ja sigui per l’acció de contaminants ambientals, fàrmacs o drogues d’abús, com les catinones sintètiques. S’ha observat que en els últims anys ha augmentat el consum d’aquestes drogues i els casos de toxicitat per sobredosis, degut a la similitud en quant a l’estructura i efectes en l’organisme amb els derivats amfetamínics i al trobar-se en el llindar de la legalitat.
El ratolí (Mus musculus) és un organisme que presenta molts avantatges respecte altres, ja que té un sistema nerviós central similar al de l’ésser humà, i permet fer comparacions entre ells. Per poder estudiar l’efecte de les catinones sintètiques sobre el sistema monoaminèrgic dels ratolins s’ha desenvolupat i optimitzat un mètode d’extracció seguit d’un anàlisis per LC-MS/MS, per així determinar els nivells de nou neurotransmissors monoaminèrgics en dos regions del cervell del ratolí (còrtex prefrontal i nucli estriat). El mètode optimitzat s’ha avaluat en paràmetres de qualitat com sensibilitat, repetibilitat i reproductibilitat. A més, s’ha determinat el nivell de neurotransmissors en les dues àrees del cervell estudiades, comprovant que els neurotransmissors catecolaminèrgics tenen major presència en l’estriat. Per últim, s’ha avaluat el canvi en el perfil dels neurotransmissors després de tractar els ratolins amb diferents dosis de la catinona sintètica estudiada, N-etilpentilona. S’ha pogut observar com aquestes produeixen un augment significatiu dels nivells de dopamina i una disminució significativa dels nivells de norepinefrina i serotonina.

 

Director/a:

Gómez Canela, Cristian

Estudis:

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2021-09-07