Analyzing chemical safety reports by text mining techniques

Autor/a

Jarque Villanueva, Pol

Des de fa anys, la indústria química està obligada a informar dels accidents que es produeixen en les seves plantes. Tot i això, aquesta informació es presenta com a informes poc estructurats i es fa difícil extraure'n informació significativa. Aquest projecte es focalitza en la utilització de tècniques de mineria de textos per a sistematitzar i donar sentit a aquesta informació.
Els informes dels accidents amb els quals s’ha treballat en aquest projecte han estat extrets de la base de dades de la Unió Europea eMARS, ‘the Major Accident Reporting System’. La base de dades eMARS conté els grans accidents produïts en les plantes de la indústria química que estan sota la legislació de la Directiva Seveso.
Al llarg del projecte s’han analitzat diferents aspectes dels accidents a partir de la informació extreta. Entre aquests aspectes destaquen principalment la identificació de les substàncies involucrades, la classificació dels accidents en funció d’una taxonomia, la classificació no supervisada dels accidents en funció del contingut en el text dels respectius informes i una anàlisi quantitativa i qualitativa de les conseqüències relacionades amb humans.
Els resultats de l'anàlisi dels informes dels 1.076 accidents continguts en la base de dades eMARS mostren la possibilitat d'analitzar aquests documents mitjançant l'aplicació de mineria de textos. S'han identificat 404 compostos químics diferents en la base de dades, sent el clor gas el compost amb major freqüència, present en 60 accidents. La classificació dels accidents en funció de la taxonomia seleccionada ha mostrat com l'esdeveniment principal més freqüent és la fuita, present en 530 accidents. Les causes d'accidents més freqüents són aquelles relacionades amb la planta i els equips, presents en 519 accidents. Pel que fa a la classificació no supervisada, s'han agrupat els accidents en 10 clústers. Finalment, en relació amb les conseqüències relacionades
amb humans, en 423 accidents es va produir almenys una lesió o una mort.

 

Director/a

Cuadros Margarit, Jordi

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Química

Data

2021-09-17