Antibiotic resistance study in wastewater treatment plants. Comparative between molecular biology and culture plate

Autor/a

Duran Mestre, Núria

Abstract

La resistència als antibiòtics és una preocupació creixent en la nostra societat, fet que s’origina tant en l’àmbit domèstic, mèdic o en la ramaderia intensiva. Un cop han sigut  administrats, els antibiòtics s’excreten a través de l’orina i la femta a les aigües residuals i per consegüent a les plantes de tractament d’aigües residuals (EDARs). El fet que a les EDARs es trobi una concentració tant alta de patògens i de resistència antibiòtica fa que es prengui més importància en el tractament i desinfecció de l’aigua per reduir la contaminació en l’efluent de la planta. Tant les bactèries resistents a antibiòtics (BRA) com els gens de resistència antibiòtica (GRA) prenen un paper important per el  seguiment de la desinfecció de l’aigua.
L’objectiu d’aquest projecte és avaluar la resistència antibiòtica de l’aigua comparant l’influent i l’efluent de la planta EDAR de Sant Celoni mitjançant tant biologia molecular  com cultius en placa. S’avalua la resistència als següents antibiòtics: oxitetraciclina (OTC), ampicil·lina (AMP), trimetoprim (TRIM), sulfametoxazol (SMX) i ciprofloxacina (CIP). La resistència s’ha avaluat mitjançant biologia molecular i qPCR per detectar els GRA i amb creixement microbià en cultius de placa per la quantificació de BRA.
S’observa més presència de GRA i BRA en l’entrada que en la sortida. En l’anàlisi microbiològic, es confirma la selectivitat l’agar Chromogenic enfront el TSA. En ambdós cultius l’ordre de percentatge de resistència d’inferior a superior és el següent: OTC, TRIM, AMP, SMX i CIP. En l’anàlisi de biologia molecular, per altra banda, l’ordre de percentatge de resistència d’inferior a superior és el següent: OTC, SMX, AMP, CIP i TRIM.
S’arriba a la conclusió, per una banda que el sistema de desinfecció de la EDAR de Sant Celoni en BRA és satisfactori i que la resistència d’aquests als antibiòtics més antics que existeixen coincideix amb la resistència més alta: CIP, SMX i AMP. Per altra banda, els resultats obtinguts de BRA i GRA coincideixen amb alguns antibiòtics però no amb tots els suficients per afirmar que ambdós mètodes poden proporcionar resultats semblants.

 

Director/a

Auset Vallejo, María

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-06-16