Aplicación de algoritmos de agrupamiento (clustering) para detección de defectos estructurales

Autor/a

Pedrola Piñol, Joan

Abstract

Des del primer algoritme creat per Ada Lovelace fins avui dia, la programació ens ha ajudat a solucionar infinitat de problemes. En aquest TFG s'ha pogut aplicar la tècnica dels algoritmes de classificació per detectar deformacions. El clustering ha estat realitzat sobre tres matrius de dades CFDAC, obtingudes per mitjà d'una anàlisi de freqüències modals realitzat en tres plaques d'alumini. D'aquestes tres matrius enunciades, dos corresponen a plaques amb deformacions i l'altra correspon a una placa sense deformacions. Un cop finalitzada l'experimentació s'ha pogut comprovar que la variable utilitzada per caracteritzar les matrius i resoldre el problema de classificació no supervisada no ha pogut solucionar el problema.

 

Director/a

Menacho Solà-Morales, Joaquín 

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-05-28