Aplicación de la Norma de Registro y Valoración 23 y de la Norma Internacional de Auditoría 560 a un caso real de auditoría

Autor/a

Fomenko, Stanislav

Abstract

En aquest treball es realitza el desenvolupament d’un cas real d’auditoria sobre la valoració dels fets posteriors al tancament de l’exercici. La normativa comptable sobre la que es basa aquest treball és la següent: Pla General Comptable (2008), Normes Internacionales d’Auditoria (2013) i les Resolucions de l’ICAC (2013). Durant el desenvolupament del cas, s’han analitzat els diferents escenaris que podrien tenir un impacte als fets posteriors de l’empresa. També s’han realitzat varies proves d’auditoria per avaluar la importància d’aquests fets posteriors i detectar els riscos significatius que poguessin tenir impacte al principi de l’empresa en funcionament i als seus estats financers.

 

Director/a

Martínez Blasco, Mónica

Estudis

IQS SM - Màster en Auditoria i Control de Gestió

Data

2021-07-06