Aplicación ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en la Oficina de Farmacia

Autor/a

Angulo León, Rosa Meritxell

Abstract

La Farmàcia és una professió compromesa amb el món en què es desenvolupa. Aquest estudi, explora el grau de coneixement, motivació i implicació des de les oficines de farmàcia de les iniciatives proposades d'acord amb l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible que compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. La informació de l’estudi es va rebre a partir de la realització d’una enquesta en línia enviada 70 oficines de farmàcia. L'interès per implantar iniciatives de sostenibilitat en base als resultats obtinguts és alt. No obstant això, els resultats confirmen que les farmàcies no apliquen la majoria de les iniciatives proposades. Així mateix, s'hauria d'emfatitzar més en l'educació i promoció d'aquestes iniciatives. A més, a causa de COVID-19 les oficines de farmàcia han ofert nous serveis en conseqüència de les noves necessitats, de les quals algunes d'elles seguiran aplicant després de la pandèmia actual.

 

Director/a

Derqui Zaragoza, Belén

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2021-09-07