Aplicación práctica de la NIIF 16 y la NIC 17: un caso real de auditoría de arrendamientos

Autor/a

Martín Pérez, Inés

Abstract

En aquest treball desenvolupo un cas d'auditoria sobre el canvi a la normativa dels regula el tractament comptable dels arrendaments. Hi tractem la norma internacionals de comptabilitat (NIC) 17 i la norma internacional d'informació financera (NIIF) 16.
En aquest treball analitzo comptablement un mateix cas pràctic segons les dues normes i identifico les diferències entre les dues maneres de valorar els arrendaments, des del punt de vista de l'arrendador i des del punt de vista de l'arrendatari.

 

Director/a

Castillo Merino, David

Estudis

IQS SM - Màster en Auditoria i Control de Gestió

Data

2021-07-16