Aplicación práctica de la Norma de Registro y Valoración 15: las provisiones de auditoría

Autor/a

Ulloa Piernas, Alba

Abstract

En aquest treball es realitza el desenvolupament d’un cas real d’auditoria sobre la correcta comptabilització de les provisions. La normativa comptable sobre la que es basa aquest treball és la següent: Pla General Comptable (2020) i les Resolucions del ICAC (2013). Durant el cas, s’ha analitzat si les diferents provisions han estat correctament comptabilitzades. També, s’han analitzat diferents proves d’auditoria per entendre la importància de les provisions i com aquestes poden influir de forma considerable a l’informe d’auditoria.

Paraules clau: provisions, auditoria, cas pràctic, valoració, risc d’auditoria.

 

Director/a

Martínez Blasco, Mónica

Estudis

IQS SM - Màster en Auditoria i Control de Gestió

Data

2021-07-23