Aplicación práctica de las Normas de Registro y Valoración 5 y 6: un caso de auditoría real en el área de capitalización de gastos de desarrollo

Autor/a

Marín Armengod, Daniel

Abstract

En aquest treball es treballa sobre un cas real d'auditoria que s'ha fet front durant les pràctiques curriculars del Màster sobre la valoració i l'auditoria en l'àrea d'Investigació i Desenvolupament i es proposa un cas en base a això. La normativa comptable en què aquest treball es basa és el Pla General Comptable (2008) i la Resolució de l'ICAC sobre l'Immobilitzat Intangible (2013). S'exposa una resolució al cas proposat en el qual s'analitza com l'auditoria fa front a una valoració d'aquests tipus d'actius adequant la normativa a la informació proporcionada per l'empresa.

 

Director/a

Martínez Blasco, Mònica

Estudis

IQS SM - Màster en Auditoria i Control de Gestió

Data

2021-07-05