Application of the Windkessel model on computational fluid dynamic simulations of the carotid bifurcation

Autor/a

Forn Cañabate, Francesc 

Abstract

El principal objectiu d'aquest projecte és la correcta implementació de el model de Windkessel de dos elements en simulacions de dinàmica de fluids computacional de la bifurcació de l'artèria caròtida per millorar la precisió dels resultats obtinguts. Per implementar les condicions de el model de Windkessel s'ha desenvolupat un algoritme que ha estat aplicat a quatre geometries de bifurcació de caròtida de les que es disposava de suficients dades. L'algoritme s'ha resolt mitjançant una discretització de l'equació diferencial de el model de dos elements, i simulacions s'han dut a terme per determinar els valors més apropiats per als paràmetres de Windkessel, la resistència perifèrica i la conformitat. La implementació de la conformitat en les simulacions de dinàmica de fluids computacional permet considerar les variacions en volum que ocorren en les grans artèries amb els canvis de pressió durant el cicle cardíac. Els resultats ofereixen una primera avaluació de la potencial millora en les simulacions de dinàmica de fluids computacional a l'introduir els models de Windkessel.

 

Director/a

Martorell López, Jordi
 

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-09-08